Ohlédnutí za mezinárodní Valnou hromadou FSC ve Vancouveru tisknout

 

Valná hromada FSC v říjnu 2017 přivítala více než 700 účastníků z celého světa a v jejím průběhu bylo schváleno 15 usnesení (motions), která představují výrazný posun např. v oblasti certifikace malých vlastníků lesa či vyhodnocování a data managementu auditů. 

Valné hromady FSC jsou významnými setkáními, která utvářejí budoucnost odpovědného lesního hospodářství. Letošní ročník v tomto ohledu nebyl výjimkou.

Mezinárodní organizaci FSC řídí její členská základna. Ta je složená z ekologů, vědců, obchodníků, dřevozpracovatelů,  lesních hospodářů, domorodých obyvatel a zástupců odborů a nevládních organizací. Všichni členové jsou podle oblasti zájmu rozděleni do tří sekcí - environmentální, sociální a ekonomické. Ty se dále člení na podsekce globálního severu a jihu. Tento systém představuje jedinečnou demokratickou strukturu v rámci rozhodovacích procesů systému FSC.

Schvalování usnesení, které definují jakým směrem se systém FSC bude ubírat, je založeno na tříkomorovém systému, přičemž každá sekce i podsekce má stejnou váhu hlasu. Účelem rozdělení do sekcí je udržení rovnováhy mezi různými zájmy bez nutnosti omezení počtu členů.  

V průběhu Valné hromady se konalo velké množství setkání v rámci jedné nebo více sekcí, během nichž bylo navrženo a projednáno 61 usnesení. Z těchto setkání nakonec vzešlo 35 usnesení, které byly prodiskutovány v plénu a o nichž se později hlasovalo.

Přijátá usnesení najdete zde . Nepřijatá usnesení pak najdete zde.

Nakonec je potřeba zdůraznit, že přínosy Valné hromady se nemusí týkat jen schválených usnesení. Takovým krokem vpřed je například požadavek a potřeba vyváženějšího zastoupení mužů a žen v rámci FSC, kterou setkání ve Vancouveru jasně podpořilo.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038