Poptávka po FSC celosvětově roste, v ČR je ale stále suroviny nedostatek tisknout

 

Před dvěma týdny proběhla mezinárodní konference o lesnictví ve středoevropském regionu, kterou pořádala Ekonomická komise OSN pro Evropu (UNECE) a mezinárodní Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) u příležitosti 70. výročí spolupráce světových mezivládních organizací zabývajících se lesním hospodářstvím. FSC (Forest Stewardship Council) zde dostalo jasný signál od mnoha účastníků (jak z České republiky, tak ze zahraničí), že celosvětově jasně roste poptávka po FSC surovině. A uvítalo proto, že se tato konference stala místem, kde bylo možné řešit i nedostatek FSC suroviny ve středoevropském regionu. Na konferenci také proběhl kulatý stůl s diskuzí na téma certifikací. Zkrácenou tiskovou zprávu (11. 9.) FSC ČR proto zařazujeme i do obsahu newsletteru Dobré dřevo.

 

V České republice se tento vývoj zvyšující se poptávky po FSC surovině projevuje požadavky nábytkářů a dřevozpracovatelů. Její množství je tak velké, že jedinými vlastníky, kteří ho dokáží efektivně zprostředkovat jsou státní lesy (jde minimálně o 380 000 m3). Proto Asociace českých nábytkářů a Klastr českých nábytkářů spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Svazem českých a moravských výrobních družstev apelovaly postupně na státní lesy, Ministerstvo zemědělství, pak i na premiéra. Podle Asociace českých nábytkářů hrozí, že pokud odběratelé přesunou poptávku do okolních zemí, kde je FSC suroviny dost, ČR přijde o 4000 pracovních míst, což je v rámci globální produkce dřeva velmi pravděpodobné. Ale jde i o české lesy. I Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR potvrdila, že „FSC tak může na rozdíl od jiných existujících nástrojů garantovat zlepšení stavu lesů a lépe je připravit na změny klimatu tak, jak to i odpovídá opatřením schváleným pro lesy v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu...„ Přírodě blízké lesnictví, z něhož FSC vychází, má v ČR dlouhou a bohatou lesnickou tradici a je cestou, která může pomoci.

 

Jeden z důvodů obecně, proč si (mezinárodní) obchodní společnosti vybírají častěji certifikaci FSC, není specificky český, ale týká se podle FSC ČR i mezinárodního nastavení certifikačních systémů lesního hospodaření. Český lesní zákon může být sebevíc přísný, problém je, že za hranicemi českou (či jinou národní) legislativu málokdo zná. A jak se shodnou zástupci obou certifikačních systémů, jednou z vlastností těchto certifikací je i to, že jsou mezinárodním ověřením dobrého původu dřeva. A firmy či odběratelé si prostě vybírají tu certifikaci, která je pro ně a jejich zákazníky důvěryhodnější a zaručuje jim nejvyšší kvalitu.

 

 Mezinárodní firmy pak chtějí, aby certifikace tuto kvalitu garantovala celosvětově. PEFC, ať už je to velmi rozdílnými národními či regionálními standardy, členskou strukturou, úrovní sociálních a ekologických parametrů standardů nebo auditní praxí, může dle čísel vyhovovat patrně méně. Je však jeho záležitostí, jak přistoupí k tomu, aby jej akceptovaly i ty mezinárodní společnosti, které ho nyní přijmout nemohou. V této diskuzi však nejde primárně o spor mezi certifikacemi, jde o efektivní a oboustranně prospěšnou spolupráci mezi zpracovatelským a lesnickým sektorem. Její výsledek může pomoci jak českým lesům, tak konkurenceschopnosti českých zpracovatelských firem.  A stejně jako o české lesy, tak i o české zpracovatele jde FSC především. 


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038