Revidovaný standard ochranných známek FSC vstoupil v platnost. Víte, jak se podle něj řídit? tisknout

Od prvního března letošního roku vstoupil v platnost revidovaný standard pro používání ochranných známek FSC [FSC-STD-50-001 (V2-0)]. Tento standard specifikuje požadavky pro používání ochranných známek FSC na certifikovaných výrobcích, při propagaci FSC výrobků a také při propagaci konkrétních subjektů jako držitelů FSC certifikátu.

Oproti minulé verzi standardu došlo v rámci standardu k důležitým změnám. Prostřednictvím tohoto článku bychom rádi některé ze změn blíže představili a pomohli tak držitelům certifikátu FSC se lépe v nových pravidlech označování výrobků orientovat. Plné znění revidované normy je ke stažení zde.

 

Hlavní změny v novém standardu jsou následující:

  • Nový systém využívání ochranných známek FSC, který nabídne alternativu k nutnosti schvalování jejich jednotlivého použití certifikační firmou.
  • Nová pravidla pro způsob, kterým by měla být prezentována certifikace FSC a výrobky s FSC prohlášením
  • Snížené požadavky na velikost u všech označení
  • Větší flexibilita v rámci umístění loga FSC na výrobku a při výběru údajů uvedených u loga FSC.

 

Tréninkový program a další výukové nástroje

FSC připravilo on-line kurz, který má za úkol názorným způsobem uvést do tématu FSC ochranných známek.  Tréninkový program se zabývá nejen označováním výrobků ochrannými známkami v rámci nové verze standardu ale také způsobu, kterým je možné jednotlivé výrobky propagovat v rámci reklamy. Pro zájemce o absolvování on-line kurzu jsou bližší informace uvedeny na Trademarkovém portálu FSC.

Dalším užitečným nástrojem, který zjednodušení pro přechodu na nový standard připravila mezinárodní centrála FSC, je rychlý průvodce ochrannými známkami. Tento dokument poskytuje držitelům certifikátů klíčové informace z nové verze standardu pro ochranné známky včetně konkrétních vizualizací příkladů používání ochranných známek na výrobcích a jejích propagace. Rychlý průvodce je dostupný zde.

Do třetice, FSC také revidovalo svůj generátor FSC štítků na Trademarkovém portálu, tak abychom držitelům certifikátů pomohli snáze implementovat nový standard do etiket jejich výrobků. Nově je možné přesněji definovat, které elementy si držitelé přejí vygenerovat pro použití na svých etiketách. Byla také vylepšena celková funkčnost portálu.

 

Semináře a porovnávací dokument

V průběhu loňského roku i letošku zorganizovala mezinárodní centrála FSC celkem šest webinářů, ve kterých se zaměřila na přiblížení změn ve standardu. FSC také vydalo speciální porovnávací dokument, který detailně srovnává změny staré i nové verze standardu. Pomocí tohoto dokumentu lze přehledně vidět, v jaké oblasti došlo ke změně standardu, která vyžaduje změnu od držitelů certifikátů a kde naopak došlo pouze k zpřesnění textu nebo jeho zjednodušení. Srovnávací dokument je ke stáhnutí zde, videozáznamy z jednotlivých webinářů lze zpětně zhlédnout zde.

Pokud máte nějaké další otázky k novému standardu ochranných známek FSC, neváhejte kontaktovat českou kancelář FSC na emailu info@czechfsc.cz nebo přímo mezinárodní podporu FSC pro oblast ochranných známek trademark@fsc.org.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038