Společnost Bureau Veritas uznána jako kontrolní organizace EUTR tisknout

Certifikační společnost Bureau Veritas byla uznána Evropskou komisí jako kontrolní organizace pro prokázání původu dřeva – EUTR. Společnost Bureau Veritas vyvinula vlastní systém náležité péče (Due Dlligence Solution), který Evropská komise uznala jako prokazující k určení původu a pohybu dřeva.

Společnost Bureau Veritas tak může udělovat ověření potřebné k prokázání původu dřeva pro všech 28 států EU včetně Česka. Platným ověřením firma dokládá celý životopis dřeva a výrobků z něj. Prokazuje legálnost a šetrné zacházení se dřevem od pokácení stromu přes zacházení s ním až po samotný výrobek.

O problematice EUTR jsme toho již napsali hodně. V zásadě se jedná o pravidla, která mají zabránit nelegální těžbě lesů a s ní související poškozování přírodního prostředí. Systém náležité péče Due Diilligence Systm je schválen k ověřování legálního nakládání se dřevem a výrobků z něj pro 28 států včetně ČR a operativně tak zajišťuje prokázání původu v dotčených destinacích. Udělené ověření tak slouží jako potvrzení o prokazatelně legální a šetrné těžbě, která splňuje veškeré právní normy.

V současné době tak na území Česé republiky působí dvě společnosti, které zároveň fungují jako kontrolní organizace EUTR – vedle Bureau Veritas je to také NEPCon.

 

  • Společnost NEPcon byla uznána jako kontrolní organizace pro EUTR
  • FSC International publikovao „Implementačního průvodce EUTR
  • Změny v FSC certifikacii CoC vzhledem k EU TR – směrnice FSC
  •