Spustili jsme pilotní výukové programy Šetrné dřevo tisknout

Ve dnech 10. až 13. 12, se konaly tři pilotní realizace výukových programů národní kanceláře FSC ČR s názvem Šetrné dřevo, které jsou určeny středním školám a gymnáziím. Pilotní výuku navštívilo ve třech dnech celkem 86 žáků ze Střední školy polytechnické v Brně.

Výukový program Šetrné dřevo, který je zaměřen především na studenty středních škol, gymnázií a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, seznamuje studenty s přírodě blízkým lesním hospodařením a se základními principy FSC® (Forest Stewardship Council®) certifikace. Důraz je při výuce také kladen na odpovědnou spotřebu dřevěných a papírenských produktů.

Za pomoci aktivizačních her a diskusí budou studenti prohlubovat své znalosti o hospodaření v lesích a lesním ekosystému. V rámci programu se lektoři dotknou pojmů z různých dalších oborů, jako je monokultura, přírodě blízký les nebo audit. Na základě případových studií se účastníci programu seznámí s dobrými i špatnými příklady z praxe a budou mít možnost vyjádřit své názory a diskutovat podrobněji témata a problémy spojené s lesy a lesním hospodařením.

Pilotní realizace je pro nás velmi důležitá, neboť umožní získat zpětnou vazbu k novému programu přímo od studentů. Snažili jsme navázat a rozšířit naše předchozí úspěšné výukové programy Šetrné dřevo, které se ukázaly jako vhodný způsob pro diskuzi o lesním hospodaření a zároveň informování o FSC. 

Výukový program je nabízen školám v rámci rozšířeného vzdělávání ekologické výchovy se zařazením dle RVP jako průřezové téma Člověk a životní prostředí.  Program probíhá v interiéru i exteriéru – studenti mohou navštívit v rámci vzdělávacího programu také FSC certifikované lesy, kde se za doprovodu lesníka seznámí se způsoby lesního hospodaření v praxi. 

Spolupráce se školami je jedním z pilířů strategie FSC, jak rozšířit povědomí o šetrném lesním hospodaření a především o odpovědné spotřebě a nákupu dřevěných a papírových výrobků. Předat informace, které mohou pomoci při rozhodování nastupující generaci, považujeme za to nejmenší a zároveň nejdůležitější. ostatně i proto pořádáme výukové programy pro studenty i dospělé.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038