Standard pro dřevozpracovatelský řetězec je otevřen veřejnému připomínkování tisknout

Standard upravující FSC certifikaci zpracovatelského řetězce prošel revizí, která přináší nemálo změn, v současné době je revidované znění standardu FSC – CoC (FSC-STD-40-004) otevřeno veřejné diskuzi, kdy mohou zainteresované strany připomínkovat upravené znění.

Na úpravách ve znění standardu pro CoC začala pracovat mezinárodní organizace FSC již v roce 2011, kdy bylo na valné hromadě FSC v Malajsii rozhodnuto o jeho revizi, zjednodušení a celkovém přepracování. Znění standardu ovlivní práci více jak 29 000 certifikovaných společností po celém světě, což je mimo jiné jedním ze zásadních důvodů veřejného připomínkování, které bude uzavřeno 28. února 2015.

Změny standardu

Hlavní změny v revidované verzi standardu je možné rozdělit do celkem šesti skupin

 • snížení administrativní zátěže
 • vyjasnění požadavků u kreditního systému
 • návrh na zavedení nového kreditního systému cross-site
 • nová část o ověřování transakcí
 • změny v klasifikaci vstupní recyklované suroviny pro výrobu papíru
 • změny v podmínkách pro označování výrobků jako FSC Recycled

Veškeré změny v revidované verzi standardu jsou dostupné jednak v návrhu revidovaného standardu a jednak jsou přehledně uspořádány v dokumentu, který popisuje změny standardu včetně jejich typu (úprava, nové znění, nový požadavek, odstranění požadavku apod.). Jak podávat připomínky ke standardu najdete přímo na webu FSC International.

Webináře k veřejnému připomínkování

V rámci veřejného připomínkování FSC standardu pro zpracovatele se bude konat celkem 6 webinářů, které by měly pomoci s vysvětlením změn ve standardu a také odpovědět na případné otázky. V rámci webinářů budou probírány následující tematické okruhy:

 • koho se změny standardu dotknou
 • co bude změněno a jak
 • důležité termíny v rámci připomínkování
 • jakým způsobem zadávat připomínky

Samotné webináře se budou konat v angličtině (4×) a španělštině (2×) v těchto termínech

 • 20. ledna 2015 od 14. do 15:30 SEČ v angličtině
 • 28. ledna 2015 od 02. do 03:30 SEČ v angličtině – registrace zde
 • 12. února 2015 od 19. do 20:30 SEČ v angličtině – registrace zde
 • 28. ledna 2015 od 16. do 17:30 SEČ ve španělštině – registrace zde
 • 11. února 2015 od 11. do 12:30 SEČ ve španělštině – registrace zde

Po registraci do webináře obdržíte přístupové údaje, kompletní prezentaci a doprovodné poznámky/komentář

 


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038