Tetra Pak nabízí jako první v ČR obaly s označením FSC tisknout

Společnost Tetra Pak, světová jednička v oblasti zpracování a balení mléka, tekutých potravin a nápojů, nově nabízí českým výrobcům ekologické obaly s označením FSC. Ty jsou již zcela běžně využívány například ve Velké Británii, Německu, Holandsku či Francii. V Česku je však zatím nikdo nevyužívá. Kvalita FSC znamená, že obal byl vyroben ze surovin pocházejících z chráněných a odpovědně spravovaných lesů.


Tisková zpráva společnosti Tetra Pak


Zkratka FSC znamená Forest Stewardship Council, jde o nevládní neziskovou organizaci a je to značka zdravého lesního hospodaření. Užití tohoto označení dává firmě image ekologicky šetrného výrobce. Nápojové kartony jsou samy o sobě z více než 70 procent vyrobeny z obnovitelných zdrojů, tedy ze dřeva. Pokud však navíc nesou označení FSC, znamená to, že toto dřevo pochází z lesů zodpovědně spravovaných. Zejména jde o zohlednění sociální, ekonomické a environmentální, přičemž dochází k minimalizaci dopadů na životní prostředí a společnost.


Vůbec první obal na potraviny a nápoje opatřený značkou FSC uvedl na trh britský maloobchodní řetězec Sainsbury v roce 2007. Od té doby se využití těchto ekologických obalů rozšiřuje i do dalších zemí. Jen za rok 2012 bude po celém světě dodáno více než 24 miliard obalů Tetra Pak s tímto označením. Šíření těchto obalů na další trhy není zcela jednoduchou záležitostí. Hlavním limitujícím prvkem je totiž dostupnost dřeva certifikovaného FSC. V roce 2012 tyto lesy tvořily méně než deset procent z celkového množství produktivních lesů světa.

CERTIFIKACE FSC

Pro získání tohoto označení je třeba zajistit požadavky dvojího druhu. Zaprvé je třeba doložit certifikaci pro lesní hospodářství. Což znamená, že dřevo musí pocházet z lesů certifikovaných FSC anebo jiných kontrolovaných zdrojů definovaných FSC. Dále je nutná certifikace pro sledovatelnost původu. Karton musí být sledovatelný napříč celým řetězcem, od fáze těžby stromu v lese až do okamžiku výroby obalu. Certifikát FSC pro sledovatelnost původu musí mít každý jednotlivý subjekt dodavatelského řetězce.

O SPOLEČNOSTI TETRA PAK

Společnost Tetra Pak je světová jednička v oblasti zpracování a balení nápojů. V úzké spolupráci se zákazníky a dodavateli dodává bezpečné, hygienické a ekologické výrobky, které každý den uspokojují potřeby stovek miliónů lidí ve více než 170 zemích celého světa. Má téměř 22 000 zaměstnanců ve více než 85 zemích světa a věří v odpovědné vůdčí postavení v odvětví a udržitelný přístup k podnikání. Motto společnosti CHRÁNÍME DOBRÉ (PROTECTS WHAT’S GOOD™) odráží vizi, jejíž podstatou jsou bezpečné a dostupné potraviny všude a pro všechny na světě.

Více informací o společnosti Tetra Pak najdete na stránce www.tetrapak.cz .


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038