V ČR přibývá lesů s certifikací FSC. Za poslední dva roky se jejich rozloha více než zdvojnásobila tisknout

Zájem českých majitelů a správců lesů o certifikát šetrného lesnictví FSC roste. Oproti stavu na počátku loňského roku se celková rozloha FSC certifikovaných lesů rozrostla o více než 100 % a celkově činí více než sto tisíc hektarů. Kromě obchodních a finančních benefitů patří mezi další výhody certifikace FSC také využívání přírodě blízkých lesnických postupů, které jsou nedílnou součástí Českého standardu FSC a pomáhají lesům lépe se adaptovat na probíhající klimatickou změnu a její negativní důsledky. 

V letošním a loňském roce se počet držitelů certifikátu lesního hospodaření FSC zvýšil o celkem 21 nových vlastníků lesů. Mezi nově certifikované lesy patří např. Klášterní lesy Strahov, lesy Biskupství ostravsko-opavského, Lesy Nový Berštejn nebo Křižovnické lesy. O šestnáct nových členů se také rozrostla již existující, původně svitavská, skupinová certifikace, kterou vede manažer Ing. Milan Hron. V součtu je tedy v ČR nyní již 49 držitelů FSC certifikátu a celková rozloha českých FSC certifikovaných lesů se zdvojnásobila na 106 065 hektarů, což představuje 4 % celkové rozlohy českých lesů. „Rádi bychom současný pozitivní trend podpořili i do příštích let. Jako národní kancelář FSC ČR jsme k dispozici jakémukoli novému zájemci o certifikaci FSC, ať už osobně či prostřednictvím našeho nového webu fsclesy.cz, kde je k nalezení kompletní průvodce získáním certifikátu FSC,“ uvedl ředitel FSC ČR Ing. Tomáš Duda.

FSC certifikát přináší českým majitelům lesů konkrétní ekonomické výhody. Certifikované FSC suroviny je na českém trhu v současnosti nedostatek a dřevozpracovatelé jsou ochotni takové dřevo odebírat přednostně a často i vyplácet finanční bonus. „Pro vstup na trh se dřívím jsou teď velmi komplikované podmínky. Přesto máme už nyní několik nabídek na odběr certifikovaného dřeva,“ potvrdila letos na jaře důležitost FSC certifikace majitelka letos certifikovaných Lesů Nový Berštejn Maria-Ève Jirat-Wasyutinsky.

Jedním z aktuálních témat současného českého lesnictví jsou klimatické změny a jejich negativní dopady na tuzemské lesy. V souvislosti s hledáním funkčních opatření pro adaptaci českých lesů jsou nejčastěji zmiňovány přírodě blízké metody lesního hospodaření, které například omezují holosečné kácení a prosazují smíšené lesy s přirozenější druhovou skladbou. Organizace FSC ČR tyto postupy v České republice dlouhodobě podporuje a jejich využívání je také nedílnou součástí Českého standardu FSC. Certifikace FSC tak přináší majitelům lesů kromě ekonomických výhod i environmentální benefity, díky kterým budou jejich lesy odolnější a lépe se budou schopny přizpůsobit měnícím se klimatickým podmínkám.

Certifikovat v systému FSC se může jakýkoli lesní majetek, který splní požadavky pro lesní hospodaření uvedené v Českém standardu FSC. Samotná kontrola hospodaření pak probíhá formou pravidelných ročních auditů, které provádí akreditované certifikační firmy. Zájemci o certifikaci z řad lesníků najdou více informací o požadavcích FSC systému na webových stránkách www.fsclesy.cz, na kterých se nachází i kontakt na českou národní kancelář FSC ČR, která jim ráda odpoví na jakékoli dotazy.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038