V Praze se uskutečnila mezinárodní konference o přínosech lesní certifikace FSC pro veřejné lesy tisknout

Minulý týden v Praze vyvrcholil týden akcí organizace FSC (Forest Stewardship Council), na kterém se sešly evropské národní kanceláře, mezinárodní členové FSC a v pátek pak i zástupci veřejných či státních lesů z celé Evropy. Páteční konferenci o významu FSC pro veřejné lesy zahájil před plným sálem generální ředitel FSC Kim Carstensen. Promluvili také zástupci švédských či španělských státních lesů, zpracovatelského řetězce (např. IKEA), univerzit (Lovaň) nebo českého Ministerstva zemědělství.


Na začátku týdne se v Praze sešlo přes dvacet evropských národních kanceláří organizace FSC, která v roce 1994 vytvořila mezinárodní systém certifikace udržitelného a šetrného lesního hospodaření. Hlavním tématem dvoudenního setkání byla především užší spolupráce s certifikovanými zpracovatelskými společnostmi a větší využití dat jak pro mapování lesních majetků, tak pro zlepšení spolupráce při pohybu certifikované suroviny napříč celým zpracovatelským řetězcem.

Ve středu a čtvrtek proběhlo setkání mezinárodních členů FSC zaměřené především na nové standardy a postupy, význam certifikace FSC v rámci probíhající klimatické změny, cirkulární ekonomiku a harmonizaci národních standardů. Z České republiky je jedním z mezinárodních členů např. Hnutí DUHA.

Týdenní setkání vyvrcholilo v pátek, kdy se uskutečnila mezinárodní konference o významu certifikace FSC. Tu před plným sálem zahájil generální ředitel FSC Kim Carstensen. Dále vystoupil např. Olof Johansson ze švédských státních lesů (Sveaskog), Jacobo Aboal (výkonný ředitel galských státních lesů ve Španělsku), Ulf Johansson (IKEA) nebo Christine Farcy z lovaňské univerzity. České Ministerstvo zemědělství reprezentoval Tomáš Krejzar, ředitel Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství. „FSC si je dobře vědomo důležitosti státních a veřejných lesů, stejně jako potřeby zpětné vazby od jejich zástupců. Proto jsme velmi rádi, že tato událost probíhá právě zde v České republice a máme možnost porovnat zkušenosti z certifikace státních lesů v celé Evropě,“ uvedl ke konferenci ředitel FSC Česká republika Tomáš Duda.

Organizace FSC slaví letos 25 let od svého vzniku. Celosvětově je již systémem FSC certifikováno více 200 mil hektarů a více než 39 000 firem ve zpracovatelském řetězci. V České republice má certifikát téměř 50 lesních vlastníků a celková rozloha českých FSC lesů minulý měsíc překročila 100 000 ha. V letošním roce tak stoupla FSC certifikovaná plocha lesů o více než 100 %.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038