Valná hromada FSC ČR schválila revidované znění Českého standardu FSC pro lesní hospodaření. tisknout

Členové organizace FSC ČR se v polovině letošního září sešli na patnácté valné hromadě. Setkání se konalo v prostorách Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy Univerzity v Brně a účastnili se ho členové všech tří sekcí, které tvoří strukturu českého zástupce mezinárodní organizace FSC – ekonomické, environmentální a sociální. Kromě řádných členů se valné hromady zúčastnil v roli pozorovatele také Josef Svoboda ze státního podniku Lesy ČR a zaměstnanci kanceláře FSC ČR, kteří měli na starost její organizaci.


Hlavní náplní setkání byla diskuze nad finální podobou návrhu revidovaného Českého Standardu FSC pro lesní hospodaření. Díky konstruktivní diskuzi a snaze o kompromis napříč sekcemi se podařilo finální podobu návrhu revidovaného standardu schválit. Jakmile bude zpracována detailní průvodní zpráva o procesu revize standardu a návrh bude přeložen do angličtiny, budou tyto dokumenty odeslány ke schválení do mezinárodního ústředí FSC v Bonnu.

Za národní kancelář FSC ČR bychom rádi poděkovali všem členům za jejich účast a konstruktivní jednání.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038