Veřejná konzultace k Mezinárodním obecným indikátorům (IGI) tisknout

V únoru 2012 byly členy mezinárodní organizace FSC přijaty revidované principy a kritéria FSC – základní rámec pro certifikaci lesního hospodaření.

V systému FSC jsou principy a kritéria dále konkretizována indikátory – požadavky, které jsou při procesu lesní certifikace kontrolovány auditory. V návaznosti na schválení principů a kritérií probíhá tvorba Mezinárodních obecných indikátorů (International generic indicators – IGI), jejichž cílem je konzistentní naplnění principů a kritérií na mezinárodní úrovni. IGI mají dále usnadnit schvalování národních standardů FSC a nahradí standardy certifikačních firem v zemích, kde neexistuje národní standard FSC.

Mezinárodní setkání k problematice IGI se konalo ve švédské Uppsale

Mezinárodní obecné indikátory (IGI) budou po schválení definovat lesní hospodaření systémem FSC. Proto je důležité vaše zapojení při jejich tvorbě. Veškeré informace včetně současného draftu IGI a formulářů k připomínkování najdete na speciálních IGI stránkách. Také zde najdete v souboru „Navigating the IGIs Standard“ schéma ulehčující orientaci v indikátorech, které jsou zde v přehledu rozděleny podle tematických okruhů. Schéma vám pomůže se zorientovat v IGI pokud byste chtěli připomínkovat pouze některé aspekty (např. lesních hospodářských plánů, obnovy lesa, používání chemických látek, lesního hospodaření apod.).

Veřejná konzultace IGI končí 31. března 2014. V zemích, kde je již schválen národní standard FSC dojde k zapracování IGI do současných národních indikátorů. Národní kanceláře budou moci za určitých okolností jednotlivé IGI převzít, upravit nebo odmítnout.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038