Vietnamští vlastníci malých lesů pomáhají bojovat s odlesňováním tisknout

Stovky majitelů lesů na svazích vietnamského pohoří Annamity spojují své síly, aby se jim dařilo udržitelným způsobem produkovat akátové dřevo, které poté může být používáno při výrobě nábytku třeba na druhé straně planety. Vzhledem k tomu, že většinu vietnamských plantáží vlastní soukromé osoby, zdá se, že právě tato strategie by mohla být účinným nástrojem pro záchranu lesů ve Velkém Mekongu.

Sazeničková věda

„Všechno to začíná sazenicemi!” říká Le Thi Thuy Nga, manažer lesnické firmy Tien Phongz provincie Thừa Thiên-Huế. "Všechny naše sazenice pochází z jednoho mateřského stromu, který stojí v hanojské Akademii lesnictví. Procentuální šance na vypěstování stromu z těchto konkrétních semen se pohybuje okolo 99%, díky čemuž se nám podařilo v zásadě zdvojnásobit celkovou produktivitu plantáže.

Lesní školka v Hanoji je v provozu už od konce Vietnamské války (polovina sedmdesátých let) a zásobuje bezpočet vietnamských akátových plantáží. Stala se jednou z důležitých součástí architektury ekonomického vývoje, který začal vzkvétat se zavedením tržních reforem před třiceti lety.

Cena za růst

Za růst se však platí a stejně tomu je i v případě Vietnamu. Tamní pralesy, těžce poškozené dvacetiletým válčením, jsou v současnosti degradovány těžbou a přeměnou na zemědělskou půdu. Důsledkem toho je dnes téměř nemožné najít ve Vietnamu byť i jen malé lesní území, které je v původním nenarušeném stavu. Předpokládá se, že právě oblast Velkého Mekongu bude v následujících patnácti letech jedním z nejvíce odlesňovaných území, pokud se proti tomuto vývoji nějak nezakročí.

Znovuzalesňování vykácených oblastí přirozenými druhy a obohacování plantáží přirodními nárazníkovými zónami je bezpochyby jedním z možných řešení, díky kterým bude možné vytvořit životně důležité prostředí pro divokou zvěř. Důležitým faktorem bude ale také snížení zahraničního dovozu, který je také jedním z hnacích motorů odlesňování. Obecně řečeno bude při boji s odlesňováním nejdůležitější vytvořit podmínky pro udržitelné podnikání, a to především pro vietnamské vlastníky malých lesů, kterých je v zemi dohromady přes půl druhého milionu a vlastní většinu místních plantáží.

Na plantáži

Ho Da The a další pěstitelé akátů Ho Duc Luc a Ho Duc Ngu se pohybují po lese v jasných oranžových vestách a lesklých ochranných přilbách. Proplétají se mezi akáty v dusném odpoledním vzduchu vietnamské oblasti Phú Lộc, která se nachází čtyři desítky kilometrů od města Hue.

Ho Da The z vesnice Hoa Loc je jedním z příjemců dotací z vládních programů. Vlastní necelých pět hektarů akátové plantáže a je vedoucí postavou tamního vesnického sdružení malých lesních vlastníků. Stejně jako Ho Duc Luc a Ho Duc Ngu tu žije celý svůj život. Princip sdružování vlastníků je ale pro ně stále relativně nová záležitost. Jde o výsledek spolupráce se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) na projektu zaměřeném na vytvoření udržitelné produkce bambusu, akátu a ratanu.

Prvotní bariéry

Projekt podporuje zodpovědnou produkci dřeva malých lesních vlastníků z oblastí Velkého Mekongu. Jedním z jeho hlavních cílů je přesvědčování lesníků o výhodnosti přírodě blízkého lesního hospodářství a na něm založené FSC certifikaci, která poskytuje ideální platformu, jejímž prostřednictvím se můžou menší lesní hospodáři sdružovat a která je schopna jejich zboží efektivně dostávat na mezinárodní trhy. I samotná vietnamská vláda se zavázala certifikovat půl milionu z celkových více než šesti milionu hektarů vietnamských hospodářských lesů, aby dostála zvýšené poptávce po udržitelných produktech a omezila závislost na importu. Dosáhnout na certifikaci ale nebylo pro lesníky zprvu jednoduché.

„Když nám byly poprvé předloženy informace o FSC certifikaci a jejich podmínkách, tak jsme byli zprvu zděšeni. Naše schopnost vyplnit různé dokumenty, jako například plán udržitelného lesního hospodaření, byla limitovaná,” říká Ho Da The. „Ve skutečnosti to pro nás byla trochu ostuda.”

Spolupráce

Zpracovatelská firma Minh An, která funguje poblíž města Hue, zpracovává pouze FSC certifikovaný akát. Je to důsledek přímého požadavku jejich zákazníka, Scansia Pacific, který je hlavním dodavatelem pro tamní pobočku švédské firmy Ikea. Scansia je producentem outdoorové modelové řady Äpplarö, která je součástí katalogu nábytkářského giganta. Tento obchodní vztah se stal hlavním hnacím motorem, který přivedl lesníky z Phú Lộc k úvahám o certifikaci jejich lesního hospodaření.

Ze začátku jsme měli problémy s hledáním zdrojů pro získávání certifikovaného dřeva,” říká Nguyen Thi Thu Ha. „V současnosti ale podporujeme místní lesní hospodáře tím, že jim hradíme náklady na certifikaci. Máme díky tomu bližší vztahy a také jsme rádi, že vytváříme hmatatelné hodnoty pro místní obyvatele. Je to výhodné pro obě strany.”

Spolupráce s Minh An, Scansia a Ikea radikálně proměnila způsob, kterým vlastníci malých pozemků z Ho Da The podnikají. Je jich dohromady 241 a také díky podpoře od Světového fondu na ochranu přírody se jim podařilo spojit se do lokální asociace vlastníků lesů obhospodařovaných podle pravidel udržitelného rozvoje. Místo osamělého boje sdílejí své povinnosti a náklady na těžbu. Tato spolupráce se ukázala být velmi užitečnou a jen v roce 2016 FSC udělilo certifikaci na více než čtyřech tisících hektarech v provincii, z toho něco přes devět set jich patří členům zmíněné asociace lesních vlastníků.

Na dobré cestě

Lepší obchodní plánování a delší těžební cykly produkují cennější dřevo, které pak směřuje k zákazníkům jako je už zmíněná Ikea. Sedmi až osmileté akátové dřevo používané na výrobu nábytku má oproti pětiletému dřevu používané na dřevotřísku nebo papír cenu minimálně dvojnásobnou.

„Ještě nedávno bylo akátové dřevo pro místní lidi jen prostředkem k přežití. Nyní se z něj stala komodita, po které je na trhu vysoká poptávka," říká Vu Nguyen z WWF. „Příjmy malých lesních vlastníků a jejich sociální postavení se tak zlepšuje.”

Vesnice Ho Da The a její asociace vlastníků lesa v současnosti generuje každoroční zisk přes třináct set dolarů za každý hektar certifikovaného akátového dřeva, což je přibližně dvojnásobek toho, co by utržili za necertifikované akátové dřevo na dřevotřísku. Díky tomu mají dostatek prostředků, aby provedli nutné opravy na svých nemovitostech, nakoupili nové vybavení a zainvestovali do svého dalšího podnikání.

Růst

Podle zprávy WWF, která monitoruje stav lesního hospodaření je ale udržitelná lesní těžba ve Vietnamu stále v plenkách. Celková rozloha lesů certifikovaných FSC se pohybovala na jaře letošního roku okolo 230 tisíc hektarů, což zatím není ani polovina rozlohy, kterou plánuje vietnamská vláda do roku 2020 certifikovat. Z veškerých lesů, kterých je ve Vietnamu celkem 2,7 milionu hektarů, je momentálně certifikováno pouze 5,4 procenta.

„Je to velká výzva,” říká Vu Nguyen z WWF. „Je potřeba certifikovat větší lesní plochy, aby byla naplněna poptávka. Také je potřeba velkých investic do krajiny a legislativy, pokud chceme zastavit odlesňování. Firmy jako Ikea jsou sice schopny nastartovat v regionech změnu ale hlavní díl práce stále zůstává na bedrech místních hospodářů a farmářů.”

Ačkoli zůstává pravdou, že nadnárodní firmy jsou schopny vytvořit udržitelné dodavatelské řetězce a efektivně motivovat k zavádění přírodě blízkého lesního hospodářství, je dobré se zamyslet nad tím, že naše budoucnost může být dost možná spíše v rukou milionů malých lesích hospodářů, kteří mají za své lesy přímou zodpovědnost a tvoří základy globální ekonomiky. To, jakým způsobem se rozhodnou vytvářet a těžit jimi obchodované komodity může rozhodnout o osudu nás všech.

Přeloženo z The Guardian


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038