Programy pro 2. stupeň ZŠ tisknout

Výukové programy pro 2. stupeň základní školy se zaměřují především na prohloubení vztahu k lesu a lesnímu ekosystému. Důraz je kladen na rozvíjení myšlení v globálních souvislostech a na poznávání principů FSC lesní certifikace.

Kompletní nabídku výukových programů včetně aktuálních cen naleznete zde.

 

Les nebo paseka?

Cílová skupina: 6. - 7. ročník ZŠ

Kombinovaná výuka ve škole a v lese, trvání celkem 1 vyučovací dopoledne
Výuka ve škole: celoročně, trvání 90 min
Výuka v lese: duben - červen, září - listopad, trvání 150 min

Cena programu: bez lesníka, výuka ve škole - 30 Kč/žák; s lesníkem, výuka v lese - 40 Kč/žák

Komplexní program seznamující žáky s šetrným zacházením  lesem i se dřevem. Žáci se seznámí s řadou problémů, s nimiž se les potýká, včetně kalmit, a porozumí příčinám jejich vzniku. Formou her a kvízů žáci zhodnotí různé formy hospodaření, seznámí se s FSC pilíři a v neposlední řadě si také odnesou originální, vlastnoručně vyrobený suvenýr z lesa. V případě výuky v FSC lese (ŠLP Masarykův les Křtiny) se na výuce podílí také lesník; ideální východiska: Líšeň - Velká Klajdovka, Řečkovice - Mokrá hora, Bílovice nad Svitavou.

Program rozvíjí vzdělávací oblasti RVP Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody a Člověk a příroda.

Dobrý lesní hospodář

Cílová skupina: 8. - 9. ročník ZŠ, odpovídající ročníky gymnázií

  • Výuka ve škole

Celoročně, trvání 2 - 3 vyučovací hodiny (90 - 135 min)

Výuka ve škole je zaměřena na světové lesy, příklady hospodaření a jejich srovnání. Na začátku programu se žáci seznámí s tím, co je FSC a jak vypadá logo FSC. Dále se podíváme na fotografie lesů v různých částech světa a zamyslíme se, čím se liší a co je naopak stejné. Žáci se dozví o zelených pravidlech FSC a společně porovnáme výhody a nevýhody různých přístupů lesního hospodaření. V druhé části programu žáci vytvoří plakát o stavu lesa v různých částech světa. Na závěr si ukážeme příklady dobré praxe.

Zařazení dle RVP: Člověk a příroda - průřezová témata Environmentální výchova, Osobností a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  • Výuka v certifikovaných / necertifikovaných lesích

Duben - červen, září - listopad, trvání 150 min

Cena programu: bez lesníka - 30 Kč/žák, s lesníkem - 40 Kč/žák

Žáci v roli auditorů hodnotí, zda se na daném úseku lesa hospodaří podle pravidel FSC. Zaměřují se především na sociální, ekologické i ekonomické aspekty hospodaření. Během programu je poskytnut prostor pro interview s lesníkem, díky kterému žáci zjistí podrobnosti nejen o lesním hospodaření, ale i o lesníkově práci. Nedílnou součástí exkurze je také poznávání dřevin a bylin. Terénní výuka v certifikovaném lese probíhá za asistence odborného lesníka.

Zařazení dle RVP: Člověk a příroda - průřezová témata Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Podpořil JIhomoravský kraj.