Výukové programy v pražských FSC lesích tisknout

Lesy ve vlastnictví Magistrátu hlavního města Prahy jsou jedinými městskými lesy v České republice s prestižním certifikátem šetrného lesního hospodaření FSC a představují tak jedinečnou možnost vidět dopady a rozdíly v lesním hospodaření na vlastní oči. Rozhodli jsme se využít tuto skutečnost a adaptovat naše programy v tomto novém prostředí.

Výukový program je zaměřen na 1. a 2. stupeň základných škol. Je nabízen ve dvou variantách a) Les nebo paseka – pro 6. - 7. třídy, b) Dobrý lesní hospodář - pro 8. - 9. třídy. Důraz je kladen na rozvíjení myšlení v globálních souvislostech a na poznávání principů šetrného lesního hospodaření.

 

Les nebo paseka?

-          Cílová skupina: 6. – 7. ročník

-          Výuka ve škole: 90. min, celoročně

-          Výuka v lese: 150. min, duben-červen, září-listopad

-          Kombinovaná výuka ve škole a v FSC lese: 1 vyučovací dopoledne

Program je zaměřený na světové i české lesy, druhovou rozmanitost a šetrné lesní hospodaření. Výuka je doplněná o praktické ukázky přímo v terénu.

 

Dobrý lesní hospodář

-          Cílová skupina: 8. – 9. ročník

-          Výuka ve škole: 90. min, celoročně

-          Výuka v lese: 150. min, duben-červen, září-listopad

-          Kombinovaná výuka ve škole a v FSC lese: 1 vyučovací dopoledne

Výuka ve škole je zaměřena na problematiky hospodaření ve světových lesích, lesní exkurze zahrnuje simulační hru na tým auditorů hodnotících aspekty lesního hospodaření.

 

Obou programů se zpravidla účastní lesník, který žákům představí svoji práci prakticky.

Progamy rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda a průřezová temata Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Více informací nalezete v letáku ZDE.

VP

 


 

Tipy pro využití interaktivních a online materiálů ve výuce:

http://lesaria.cz

FSC - dobré pro les, dobré pro lidi
Výukový manuál pro učitele a lesní pedagogy

http://www.praha-priroda.cz/

http://poznejdrevo.cz/mapa-obchodu/