Staňte se členem tisknout

Fairwood, z.s. (Národní kancelář FSC) je spolek organizací a jednotlivců: lesních hospodářů a vlastníků lesů, zástupců dřevozpracujících podniků, nevládních organizací, odborů, odborných a státních institucí a obchodníků se dřevem. Roli pozorovatelů v našem sdružení přijali Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR a zástupci státního podniku Lesy České republiky.

FSC ČR (Fairwood, z.s.) zve ke spolupráci všechny organizace a jednotlivce s vazbou na využívání lesů a dřeva jako obnovitelné suroviny, kteří se ztotožňují s myšlenkou FSC - podporou environmentálně vhodného, sociálně prospěšného a ekonomicky životaschopného lesního hospodaření.

Členství v FSC ČR (Fairwood, z.s.) vám umožní aktivně se podílet na zavádění systému certifikace lesů a podniků ve zpracovatelském řetězci, na revidování Českého standardu FSC, podle kterého probíhá certifikace lesních majetků na území České republiky.

Seznam všech členů zapsaného spolku Fairwood, z.s. najdete zde.

 

Členství v organizaci FSC ČR a jeho výhody:

Občanské sdružení FSC ČR je otevřeno všem zájmovým skupinám se vztahem k lesnímu hospodaření a využívání dřeva v širším slova smyslu. Organizacím a jednotlivcům nabízí FSC ČR dva druhy členství: řádné a podporující. Tyto druhy členství přinášejí následující výhody.

A. Výhody řádného členství:

 • možnost ovlivňovat směřování a činnost sdružení, včetně hlasovacího práva,
 • možnost aktivně ovlivňovat podobu Českého standardu FSC pro lesní hospodaření,
 • možnost užívání členství v české národní iniciativě prestižní mezinárodní organizace FSC A.C. k propagačním účelům,
 • možnost slev na služby nebo produkty FSC ČR,
 • přístup k čerstvým informacím o dění v FSC ČR a ve světě prostřednictvím účasti na mailing listu sdružení.

B. Výhody podporujícího členství

 • možnost užívání podpůrného členství v české národní iniciativě prestižní celosvětové organizace FSC A.C. k propagačním účelům,
 • propagace Vaší společnosti na hlavní straně internetových stránek FSC ČR , česká i anglická mutace. Na stránky FSC ČR odkazují mimo jiné oficiální stránky FSC International , ostatní evropské pobočky FSC a stránky větších ekologických organizací v ČR. Jsou hlavní branou pro zájemce o FSC v ČR.
 • propagace společnosti v elektronickém magazínu Dobré dřevo. Čtvrtletník o certifikaci, rozesílaný prostřednictvím e-mailu na 2500 ověřených adres v ČR a na Slovensku. Největšími skupinami adresátů jsou dřevozpracovatelé, obchodníci se dřevem a dřevěnými výrobky, úředníci odpovídajících resortů, lesníci, novináři a nevládní organizace.
 • možnosti propagace člena na tiskovinách sdružení či reklamy v Dobrém dřevu; individuální přístup. Další služby možno upravit ve smlouvě o partnerství.
 • možnost slev na služby nebo produkty FSC ČR,
 • přednostní přístup k čerstvým informacím o situaci na trhu s FSC výrobky v ČR i v zahraničí, individuální přístup – spojování nabídky s poptávkou (zejména ze zahraničí),
 • možnost ovlivňovat směřování a činnosti sdružení, včetně účasti na tvorbě a revizi Českého standardu FSC pro lesní hospodaření (bez hlasovacího práva).


Máte-li zájem o členství v FSC ČR či jiné dotazy, dejte nám, prosím, vědět na:

e-mail: info(zavináč)czechfsc.cz

telefon: + 420 545 211 383 či 737 406 093

či poštou na adresu FSC ČR (Fairwood, z.s.), Kounicova 42, 602 00 Brno

Těšíme se na spolupráci s vámi!

Níže je výběr ze stanov a jednacího řádu organizace Fairwood, z.s. (Národní kancelář FSC), schválených valnou hromadou Fairwood, z.s. (Národní kancelář FSC), konanou dne 15. listopadu 2006 v České Třebové. Plné znění stanov a jednacího řádu FSC ČR najdete zde.

Fairwood, z.s. je dobrovolným nevládním a neziskovým zapsaným spolkem organizací a občanů, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se sídlem v Brně, Kounicova 42 a s působností v celé České republice. Sdružení bylo přiděleno IČO: 26551918.

Čl.2 Základními cíli jsou zejména:
a) věnovat se hlavnímu poslání sdružení, které spočívá v propagaci a prosazování environmentálně odpovědného, sociálně prospěšného a ekonomicky životaschopného lesního hospodářství.
b) propagovat certifikační systém FSC na lokální, regionální i celostátní úrovni
c) prosazovat trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství na celostátní i regionální úrovni
d) prosazovat dřevo jako obnovitelný zdroj
e) učinit certifikační systém FSC více přizpůsobený podmínkám České republiky
f) podporovat úspěšné zavádění a monitorování certifikačních aktivit systémem FSC
g) přispívat k informovanosti a ochraně spotřebitelů
h) vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice i mimo ni síly k naplňování předchozích cílů

Čl.4 Členem sdružení se může stát každý občan ČR starší 18 let, nebo právnická osoba působící v ČR, která souhlasí s ideou FSC, tj. prosazováním environmentálně vhodného, sociálně přínosného a ekonomicky životaschopného hospodaření s lesy, stanovami a jednacím řádem FSC ČR a je přijata valnou hromadou nebo v době mezi valnými hromadami výkonnou radou sdružení.

Čl.5 Sdružení rozlišuje 3 druhy členství: řádné, podporující a čestné členství.

Čl.7 Podporující členství je určeno pro fyzické či právnické osoby, které vyjádří podporu certifikaci systémem FSC formou pravidelných finančních příspěvků na činnost sdružení.
Čl.8 Řádné členství vzniká na základě písemné přihlášky schválené valnou hromadou nebo v mezidobí schválené výkonnou radou sdružení. Podporující členství vzniká na základě písemné přihlášky schválené valnou hromadou nebo v mezidobí schválené výkonnou radou sdružení spolu se smlouvou o poskytnutí finanční podpory.

Členské příspěvky

Řádní a podpůrní členové sdružení (čl. 4, 7, 8) platí jednou ročně členské příspěvky na
činnost sdružení. Výše ročního členského příspěvku pro řádné i podpůrné členy je uvedena v jednacím řádu. Podpůrní členové mají nárok na prezentaci svého jména na hlavní stránce sdružení a v elektronickém magazínu Dobré dřevo .

Platba členských příspěvků musí být provedena hotově na některém ze setkání sdružení či bankovním převodem na č. účtu č. ú. 4010046369/2010 vedeného u Fio banky nejpozději do 31. října příslušného roku.