Zveme na seminář na téma přírodě blízké hospodaření a ochrana netopýrů tisknout

Zajímavý seminář s názvem "Přírodě blízké hospodaření a ochrana netopýrů v lesích" se uskutečnil ve spolupráci České společnosit pro ochranu netopýrů, Pro Silva Bohemica, FSC Česká republika a Nadace Partnerství dne 17. října. Znovu se tento seminář bude konat 12.listopadu v Praze.

Lesy představují prostředí obývané řadou živočišných druhů včetně netopýrů. Výzkumy v posledních letech ukazují, že pro netopýry mají lesy obzvlášť velký význam, a to především ve vegetačním období roku. Optimálním prostředím pro netopýry je les s pestrou druhovou skladbou listnatých stromů, různověkou strukturou porostů a s vertikální stratifikací stromového i keřového patra. V takovém biotopu nacházejí netopýři dostatek úkrytů i bohatou nabídku potravy. Právě lesy, které jsou certifikované FSC obvykle splňují výše uvedené podmínky pro život netopýrů.

A co dalšího se na semináři můžete dozvědět? Program je rozdělen do tří tematických bloků:

  • Přírodě blízké hospodaření v lesích – Vývoj koncepcí přírodě blízkého hospodaření, vysvětlení některých pojmů v koncepci přírodě blízkého hospodaření a základní přístup k obhospodařování typů porostů.
  • Lesní hospodaření šetrné k netopýrům – Úkrytové a potravní nároky netopýrů obývajících lesní prostředí a možnosti, jak přizpůsobit lesnické hospodaření jejich potřebám.
  • Certifikace FSC – Představení mezinárodního nástroje odpovědné spotřeby podporující šetrné lesní hospodaření.
Účast na semináři je zdarma. Účastníci obdrží certifikát o absolvování semináře a metodickou publikaci „Netopýři v lesích: doporučení pro lesnickou praxi“. Samotný seminář se pak koná 12.listopadu od 9:30 v budově Ministerstva zemědělství v Praze, podrobnosti najdete v pozvánce na seminář.

Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038