Členové FSC ČR

Členové FSC ČR jsou rozděleni do tří samostatných sekcí, podle jejich převažujícího zájmu – ekonomické, ekologické a sociální.

a forest with a lake
FSC ČR / Petra Písařovicová
 1. Sociální sekce

  Beskydčan, z. s.

  Horní mlýn, z. s.

  Odborový svaz dřevo, lesy, voda

  NaZemi, z.s.

  Spolek pro obnovu venkova ČR, z. s.

  Sdružení pro venkov. z. s.

 2. Ekologická sekce

  Česká inspekce životního prostředí

  Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic, z. s.

  Frank Bold

  Greenpeace Česká republika, z. s.

  Čmelák - Společnost přátel přírody

  Sdružení přátel lesa

  Správa Krkonošského národního parku

  ZO ČSOP Veronica, z. s.

  Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

  Mgr. Pavel Bína

  Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

  Český svaz ochránců přírody

  Česká společnost ornitologická

  Koalice pro řeky

  Mgr. Michal Rezek

 3. Ekonomická sekce

  Asociace českého papírenského průmyslu

  Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků

  Město Solnice

  Mendelova Univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

  Městské lesy a zeleň, s. r. o.

  Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu

  IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.

  Ing. Hron Milan (Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavsko)

  Ing. Košulič Milan

  Ing. Košťál Petr

  Asociace českých nábytkářů

  Ing. Ondřej Tarabus

 4. Pozorovatelé

  Ministerstvo zemědělství ČR

  Ministerstvo životního prostředí ČR

  Lesy České republiky, s. p.

 5. Čestní členové

  Ing. Indruch Alois, in memoriam

  Ing. Košulič Milan, in memoriam

  Metzl Jan 

  Ing. Míchal Igor, in memoriam

Podporující členové FSC ČR

hornbach logo

Máte-li zájem o členství v FSC ČR či jiný dotaz, napište nám