Kontrolované dřevo

Pojem kontrolované dřevo se označuje dřevní surovinu, která pochází z přijatelných zdrojů a může být přimíchávána do FSC certifikovaného materiálu při výrobě FSC Mix výrobků. FSC Kontrolované dřevo je takové dřevo, které nepochází z FSC certifikovaných lesů, ale jeho původ známe a můžeme ověřit, že bylo minimalizováno riziko nepřijatelného původu

a cut log with a flowerbud
FSC ČR / Lucie Zemanová

Nepřijatelné zdroje dle FSC

 • Nelegálně těžené dříví
 • Dříví těžené v oblastech, kde jsou porušována tradiční a občanská práva
 • Dříví těžené v lesích, kde jsou ohrožovány Vysoké ochranářské hodnoty (VOH) - např. biodiverzita, vzácné/ohrožené biotopy
 • Dříví z lesů, které byly přeměněny na plantáže nebo nelesní plochy
 • Dříví z lesů, kde byly vysazeny geneticky modifikované stromy

Systém kontrolovaného dřeva má za úkol snížit riziko, že necertifikovaný materiál použitý na výrobu FSC MIX produktů pochází z lesního hospodaření, které poškozuje lesy nebo místní komunity a pracovníky. Jeho cílem je snížení, v ideálním případě eliminace těchto rizik pomocí zmírnění problémů, které s těmito způsoby lesního hospodaření souvisí.

 

Jsou dva základní způsoby, kterými lze materiál označit za kontrolované dřevo:

 

 1. Les, ze kterého materiál pochází, úspěšně prošel auditem na základě Standardu FSC kontrolovaného dřeva v lesním hospodaření (FSC-STD-30-010).
 2. Zpracovatelé úspěšně splní podmínky auditu v rámci Standardu FSC kontrolovaného dřeva pro zpracovatelský řetězec - (FSC-STD-40-005). To vyžaduje od každého zpracovatele, aby zavedl systém náležité péče, pomocí kterého bude moci určovat původ materiálu, posuzovat výši rizika, že jím používaný materiál pochází z jednoho z pěti nepřijatelných zdrojů, a zmírňovat případná rizika, která systém odhalí.

Jednou ze základních výhod systému kontrolovaného dřeva je, že rozšiřuje pozitivní vliv FSC za hranice FSC certifikovaných lesů a přispívá tak k řešení problémů, které ohrožují necertifikované lesy po celém světě.

 

 

controlled wood diagraph

 

Jak na to?

Firmy nakupující kontrolované dřevo si musí vytvořit systém náležité péče pro kontrolu necertifikovaného materiálu. Ten se skládá ze tří kroků shodných s nařízením o dřevě (EUTR) – tj. získávání informací o materiálu, hodnocení rizik a zmírnění rizik (pokud je identifikováno riziko). Díky tomu je možné eliminovat využívání kontroverzních zdrojů v FSC výrobcích.

 1. Jak získat informace o původu materiálu?

  Pokud chce firma začlenit do systému FSC materiál, je třeba, aby jasně identifikovala dodavatele materiálu, množství a charakteristiku materiálu (druh dřeviny), nákupní dokumentaci a důkaz o původu materiálu. Samotný původ materiálu je nutné doložit buď na úroveň lesního majetku (malí vlastníci lesů s lesní hospodářskou osnovou) a nebo lesního hospodářského celku (LHC), kde se prokáže, že se zde nevyskytují ohrožené druhy či cenné biotopy (tedy vysoké ochranářské hodnoty), nebo na úroveň porostu v případě, že se v daném majetku ohrožené fenomény vyskytují.

 2. Jak funguje hodnocení rizika?

  Mezinárodní centrála FSC vytvořila tzv. Centralizovanou národní rizikovou analýzu (tzv. CNRA). Riziková analýza pro Českou republiku konstatuje nízké riziko ve všech kategoriích kontrolovaného dřeva z ČR s výjimkou dvou podkategorií kategorie 3 (dříví těžené v lesích, kde jsou lesním hospodařením ohrožovány vysoké ochranářské hodnoty 1 a 3):

  Vysoké ochranářské hodnoty 1 - místa s koncentrací biologické rozmanitosti včetně endemických druhů a vzácných, ohrožených nebo velmi ohrožených druhů, které jsou významné na celosvětové, regionální nebo národní úrovni

  Vysoké ochranářské hodnoty 3 - místa, kde se nacházejí vzácné, ohrožené nebo velmi ohrožené ekosystémy, stanoviště či refugia.

  Pro certifikované společnosti to v praxi znamená, že musí snižovat (mitigovat) rizika původu materiálu z části českých lesů.

 3. Jak snížit riziko?

  Dřevozpracovatelé, kteří chtějí přimíchávat při výrobě FSC certifikovaných výrobků necertifikované (ale kontrolované) dřevo, musí (1) vyloučit, že se v místě těžby nacházejí vysoké ochranářské hodnoty (tedy ohrožené druhy a cenné biotopy) a zároveň, (2) že tyto vysoké ochranářské hodnoty lesní hospodaření neohrožuje.

  Pro zjednodušení výkladu toho, na kterých lesních stanovištích se nacházejí vysoké ochranářské hodnoty připravilo FSC ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pilotní přehled stavu ohrožení vysokých ochranářských hodnot v lesích, na úrovni lesních hospodářských celků pro území v gesci AOPK ČR (na území CHKO a národních přírodních rezervací a národních přírodních památek, tj. přes 10% rozlohy ČR – celkově ale přehled pokrývá včetně území, která zasahují do gesce AOPK pouze částečně až 27% rozlohy lesů v ČR). O toto hodnocení si může dřevozpracovatel zažádat přímo u AOPK ČR, která ho na požádání zdarma rozesílá.

  Pokud se lesní stanoviště nachází mimo systém hodnocení AOPK je nutné snížit riziko (viz výše) jiným věrohodným způsobem.