Individuální certifikace

Při certifikaci lesů se uplatňují dvě formy certifikace: individuální a skupinová. Individuální certifikace může být vhodnější pro větší majitele lesů a ty, kteří se nechtějí sdružovat s cílem získání společného certifikátu FSC. Neexistuje jasná hranice pro výhodnost individuální nebo skupinové certifikace. Obraťte se na nás v případě, že si nejste jistí, která z těchto forem certifikace je pro Vás vhodnější.

a pine twig being watered by a yellow can
FSC ČR / Lucie Sturalová

Pro tzv. „malé“ vlastníky lesů (z pohledu Českého standardu FSC do 500 ha), existují zjednodušené certifikační procedury a jednodušší nároky některých indikátorů Českého standardu FSC.

Jak vypadá proces certifikace?

Detailní popis průběhu certifikačního procesu najdete v našem průvodci "Krok za krokem"

Přírodě blízké hospodaření a certifikace FSC - Manuál (nejen) pro městské a obecní vlastníky lesů (2020)
PDF, Size: 1.20MB

Manuál

Pro zájemce o certifikaci v systému FSC jsme také připravili detailní manuál hospodáře pro FSC certifikovaný les.

Mohlo by vás zajímat...

a forest made of pine twigs
FSC ČR / Ingrid Kirchmaierová
Všem zájemcům z řad vlastníků lesů FSC vytvořilo jednodušší pravidla pro certifikaci malých lesů, které umožňují zlevnit certifikaci. Zjednodušení pro vlastníky lesů menších než 500 ha obsahuje i Český standard FSC.
upwards view from a forest with a group of treetops

Skupinová certifikace snižuje náklady na samotný certifikační audit členům skupiny, kteří se za tímto účelem sdruží (jednotková cena za certifikaci se snižuje se zvyšující se rozlohou certifikované plochy). Dalším bonusem je zjednodušení přípravy na audit a snižení administrativní zátěže.

an autumn forest during a sunset
Certifikace lesů systémem FSC (Forest Stewardship Council) spočívá v pravidelných auditech lesního hospodaření na konkrétním lesním majetku, a to jak pomocí terénního šetření, pohovorů s lesními hospodáři a dělníky pracujícími v lese, tak pomocí prověřování písemných dokumentů. Audit může provádět pouze certifikační firma, která získala akreditaci. Audit probíhá na základě písemné smlouvy mezi vlastníkem lesa, který o certifikaci žádá a certifikační firmou.