""

Vydejte se na poučnou výpravu do hlubin lesa

Naučné lesní stezky jsou určeny všem a koncipovány jak pro děti, tak dospělé. Na vybraných lokalitách po celé České Republice jsou instalovány informační panely, které vám přinesou všechny důležité úvodní informace a nasměrují vás na jednotlivá stanoviště označené čísly. Každé takové stanoviště pak popisuje specifika svého okolí a vysvětluje, jak konkrétně příroda na daném místě funguje. Když si návštěvník projde stezku celou, získá tak ucelenou představu o dané lokalitě. A samozřejmě se i pokochá krásnými lesními scenériemi.

Veškeré další informace o našich lesních stezkách získáte zde:

a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.