Fotografickou soutěž pořádala česká národní kancelář mezinárodní organizace FSC již podeváté a stále patří mezi největší fotosoutěže realizované ve spolupráci neziskového a komerčního sektoru. Letos se soutěžilo v jedné společné kategorii a vítěze vybral světoznámý fotograf přírody Martin Rak, který se stal patronem soutěže a věnoval do ní i jednu z cen - exkluzivní fotografický workshop. Novinkou letošního ročníku je pak speciální cena kanceláře FSC, kde porotu tvořili zaměstnanci naší organizace. Tuto cenu jsme se rozhodli udělit hlavně proto, že nás velice těší zájem o naši soutěž a chtěli jako poděkování přidat i něco navíc. Výherce tak obdrží speciální set FSC certifikovaných výrobků v podobě kvalitních kuchyňských a kancelářských potřeb. Do budoucna pak chceme ve vyhlašování speciálních cen určitě pokračovat.

Vítězové letošního ročníku:

1. místo: Tomáš Pavlásek - Mlžný les

winner photo

2. místo: Mark Ujčík - Po dešti

second place

3. místo: Zdeněk Adler - Tajemný les

3rd place

Cena kanceláře FSC: Pavel Russe - Když jste promočeni

FSC national office award

 

V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno bezmála 1550 fotografií, které zaslalo 536 soutěžících z celé České republiky. Hlavními partnery fotosoutěže se staly společnosti Canon a IKEA. Mediálním partnerem letošního ročníku byl časopis FotoVideo, který všem vítězům věnoval předplatné. „Velmi nás těší přetrvávající zájem o soutěž a tím pádem i o lesy a téma přírodě blízkého lesního hospodaření. Moc děkujeme každému, kdo zaslal své fotografie a všem partnerům, kteří nám umožňují soutěž realizovat“, dodává ředitel FSC ČR Tomáš Duda.

Jak a proč pomoci lesům? Jedním ze způsobů, jak se může každý zapojit do podpory trvale udržitelného či přírodě blízkého lesního hospodaření, je výběr výrobků ze dřeva, které mají šetrný původ. Aktuálně může šetrné lesní hospodaření podpořit prakticky kdokoli, například výběrem vánočního stromečku z FSC certifikovaného lesa. Tyto stromky jsou k dispozici na vybraných místech republiky a pocházejí z prořezů v FSC certifikovaných lesních majetcích, kde jsou vybírány jednotlivé kusy v rámci výchovných zásahů, přispívajících ke stabilnímu růstu lesa. Více informací naleznete zde

Myslete na lesy Fotografická soutěž je součástí jednoho z dlouhodobějších projektů neziskové organizace FSC ČR, který je v současné době realizován. Pod názvem Mysli na lesy běží víceúrovňová kampaň, která se obrací na širokou veřejnost a přináší informace o důležitosti specifického způsobu lesního hospodaření splňujícího mezinárodně uznávaná pravidla FSC. Základem kampaně pro veřejnost je série videí, kterými provází Tomáš Klus a navštěvuje, lesníky, vědce, lesní správce, zástupce obecních samospráv a dřevozpracovatele. Letos pak kampaň podpořili herci Jana Plodková a Václav Neužil.

a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.