Veřejnost má v tomto systému důležitou roli a také možnosti jak hospodaření v certifikovaných lesích kontrolovat a ovlivnit. Proto organizace FSC ČR představila webinář, který přináší veřejnosti potřebné informace k zapojení se do tohoto procesu a také brožuru, která přehledným způsobem shrnuje co je certifikace FSC, jaká je její struktura a výhody a také více vyjasňuje možnou roli veřejnosti při certifikaci a následné kontrole hospodaření v lesích. 

FSC ČR se pro tuto aktivitu rozhodla zejména proto, že v České Republice role veřejnosti při ovlivňování lesního hospodaření stále velmi podceňována a mnoho lidí nemá ponětí o tom, že se tohoto procesu může aktivně účastnit. Přiložený webinář, kterým provází ředitel FSC ČR Tomáš Duda a brožura vytvořená týmem FSC ČR, tak mohou být prvním krokem k větší a efektivnější aktivitě při ochraně našich hospodářských lesů.

Webinář najdete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=c2Qm0qnhm4Y&t=25s

Brožuru pak zde:
https://www.czechfsc.cz/cz-cs/pro-verejnost

Shrnující informace ohledně zapojení veřejnosti do certifikace FSC pak naleznete na nově vytvořené stránce.
 

a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.