Co je EUDR?

EUDR zakazuje v rámci evropského unijního trhu prodej, dovoz či vývoz výrobků, které nesplňují evropské požadavky na legalitu a udržitelnost. Společnosti musí pomocí systému "náležité péče" (due diligence) ověřit, že výrobky, které odebírají, jsou legální a nepochází z oblastí, které byly odlesněny nebo znehodnoceny po 31. prosinci 2020. Hlavním cílem EUDR je snížit podíl EU na globálním odlesňování prostřednictvím podpory spotřeby výrobků, které jsou vyrobené z šetrně vytěženého materiálu.

FSC podporuje vývoj EUDR od samého počátku a je připraveno spolupracovat s Evropskou komisí, příslušnými orgány EU, nevládními organizacemi a podniky, aby bylo úspěšně zavedeno a dodržováno.

Jak FSC pomáhá EUDR?

FSC přináší téměř 30 let zkušeností s uplatňováním tržního přístupu k řešení problému odlesňování a znehodnocování lesů. Díky svým požadavkům na udržitelnost, které se zabývají jak environmentálními, tak sociálními aspekty, poskytuje certifikace FSC už nyní podnikům silný základ, na kterém mohou stavět při plnění svých povinností v rámci EUDR.

Ani silné certifikační systémy, jako je FSC, nemohou sloužit k tomu, aby se podniky zcela vyvázaly ze svých povinností náležité péče. FSC ale může sloužit jako klíčový podpůrný nástroj při systematickém a nákladově efektivním posuzování a zmírňování rizik v rámci povinností náležité péče jednotlivých firem, které jsou spojené s novými požadavky EUDR.

Jako systém, který se neustále vyvíjí a snaží se dlohodobě řešit problémy v oboru lesnictví, navázalo FSC spolupráci s předními technologickými společnostmi, aby využilo nejmodernější inovace, jako je ověřovací systém blockchain, a umožnilo tak dohledatelnost původu FSC materiálů a geolokaci produktů certifikovaných FSC.

Jak se FSC zapojuje do EUDR?

FSC se v EUDR angažuje od jeho vzniku. Jako člen mnohostranné platformy EUDR při Evropské Komisi (EU Commission EUDR multi-stakeholder platform) se FSC podílí na vylepšení pravidel v rámci povinností určování původu dřeva, stejně jako o ochranu původních obyvatel a posílení postavení drobných zemědělců.

Před vstupem EUDR v platnost uspořádalo FSC webinář zaměřený na EUDR & FSC a v dubnu 2023 uspořádalo v Bruselu seminář "Wood You Find It", na kterém se sešlo téměř 200 klíčových aktérů a představitelů rozhodovacích orgánů, aby diskutovali o tom, jak efektivně plnit požadavky na geolokaci a dohledatelnost původu dřevěných materiálů.

S blížícím se zavedením nařízení EUDR do praxe zveřejní FSC další informace a nabídne všem stakeholderům příležitosti k dalšímu zapojení na podporu efektivní implementaci nařízení.

Kontakty na FSC

Dotazy týkající se politiky EU, pan Matteo Mascolo, EU Affairs & Engagement Manager: m.mascolo@fsc.org

Dotazy pro média, paní Dania Mousa, programová manažerka: d.musa@fsc.org