Zjednodušená certifikace pro malé lesy a lesy s nízkou intenzitou hospodaření

Všem zájemcům z řad vlastníků lesů FSC vytvořilo jednodušší pravidla pro certifikaci malých lesů, které umožňují zlevnit certifikaci. Zjednodušení pro vlastníky lesů menších než 500 ha obsahuje i Český standard FSC.

a forest made of pine twigs
FSC ČR / Ingrid Kirchmaierová

Cílem je odbourání administrativní zátěže a finančně náročných opatření pro malé vlastníky tak, aby certifikace nadměrně nezatěžovala jejich ekonomiku.

O vhodnosti použití jednodušších pravidel pro audit rozhoduje přizvaná certifikační firma. Zjednodušení je použitelné i při skupinové certifikaci, kdy každý z majetků splňuje výše uvedená kritéria. Velikost skupiny potom může být v podstatě neomezená. Takový certifikační audit v závislosti na dalších faktorech (geografické poloze, velikosti skupiny, typu majetku) obsahuje řadu zjednodušení:

 

  • zmírnění některých požadavků Českého standardu FSC
  • vypuštění předběžných auditů
  • vypuštění recertifikace, tzn. automatické prodloužení platnosti certifikátu na dalších pět let při perfektním plnění požadavků FSC
  • zjednodušení konzultací se zájmovými skupinami
  • snížení počtu kontrol v terénu
  • zkrácení minimální délky auditu
  • vypuštění terénního šetření v rámci každoročních auditů - v některých letech v době platnosti certifikátu a při perfektním plnění požadavků FSC.

Pro „malé“ lesy může být také výhodné zapojení do skupinové certifikace.

Mohlo by vás zajímat...

upwards view from a forest with a group of treetops

Skupinová certifikace snižuje náklady na samotný certifikační audit členům skupiny, kteří se za tímto účelem sdruží (jednotková cena za certifikaci se snižuje se zvyšující se rozlohou certifikované plochy). Dalším bonusem je zjednodušení přípravy na audit a snižení administrativní zátěže.

a pine twig being watered by a yellow can
FSC ČR / Lucie Sturalová

Při certifikaci lesů se uplatňují dvě formy certifikace: individuální a skupinová. Individuální certifikace může být vhodnější pro větší majitele lesů a ty, kteří se nechtějí sdružovat s cílem získání společného certifikátu FSC. Neexistuje jasná hranice pro výhodnost individuální nebo skupinové certifikace. Obraťte se na nás v případě, že si nejste jistí, která z těchto forem certifikace je pro Vás vhodnější.

an autumn forest during a sunset
Certifikace lesů systémem FSC (Forest Stewardship Council) spočívá v pravidelných auditech lesního hospodaření na konkrétním lesním majetku, a to jak pomocí terénního šetření, pohovorů s lesními hospodáři a dělníky pracujícími v lese, tak pomocí prověřování písemných dokumentů. Audit může provádět pouze certifikační firma, která získala akreditaci. Audit probíhá na základě písemné smlouvy mezi vlastníkem lesa, který o certifikaci žádá a certifikační firmou.