Skupinová certifikace

Skupinová certifikace snižuje náklady na samotný certifikační audit členům skupiny, kteří se za tímto účelem sdruží (jednotková cena za certifikaci se snižuje se zvyšující se rozlohou certifikované plochy). Dalším bonusem je zjednodušení přípravy na audit a snižení administrativní zátěže.

upwards view from a forest with a group of treetops

Při certifikaci lesů se uplatňují dvě formy certifikace: skupinová a individuální.

Jedním z důležitých nástrojů, které certifikační systém FSC poskytuje městům, obcím a dalším vlastníkům menších lesních ploch je skupinová certifikace. Výhodou skupinové certifikace je snížení nákladů na samotný certifikační audit pro majetky, které se za tímto účelem sdruží (jednotková cena za certifikaci se snižuje se zvyšující se rozlohou certifikované plochy). Na skupinu se pohlíží jako na jeden subjekt a probíhá tak pouze jeden audit na vybraném vzorku členů skupiny. Organizace vlastníků do skupiny také může zlepšovat možnosti odbytu dřeva na nové trhy, které požadují certifikát FSC, výrazně zjednodušuje přípravu zavedení certifikace FSC a snižuje administrativní zátěž.

Neexistuje jasná hranice pro výhodnost individuální nebo skupinové certifikace. Obraťte se na nás v případě, že si nejste jistí, která z těchto forem certifikace je pro Vás vhodnější.

Organizace skupiny

V rámci skupiny je určen její vedoucí, který má na starosti řízení skupiny. Ten zastupuje celou skupinu při komunikaci s certifikační firmou, přijímá a odhlašuje nové členy a provádí interní kontrolu mezi členy skupiny, zda plní požadavky FSC. Na skupinu se pohlíží jako na jeden subjekt a probíhá tak pouze jeden audit. Významné neplnění jednoho člena však může ohrozit certifikát celé skupiny, proto je důležitá tato vnitřní kontrola.
Skupiny mohou sdružovat jak výhradně malé lesy z pohledu Českého standardu FSC (do 500 ha), tak mohou vznikat i skupiny smíšené, které sdružují jak velké (nad 500 ha), tak malé lesy.

Ulehčením při zapojení majitele lesa do již fungující skupiny je informační servis, pomoc při zavádění certifikace a předání zkušeností od vedoucího skupiny. Vlastníci lesů, kteří se do skupinové certifikace přidají tak nemusí znovu objevovat „již objevené“.

Podpůrné dokumenty ke skupinové certifikaci

Skupinová certifikace šance nejen pro "malé" lesy - leták pro vlastníky malých lesů o certifikaci FSC (2016)
PDF, Velikost: 487.16KB
Průvodní leták k balíčku pro skupinovou certifikaci lesů.pdf
PDF, Velikost: 1.46MB
Balíček pro skupinovou certifikaci lesů – kompletní podklady pro skupinovou cetifikaci lesů s rozlohou do 500 ha
ZIP, Velikost: 26.28MB

Mohlo by vás zajímat...

a forest made of pine twigs
FSC ČR / Ingrid Kirchmaierová
Všem zájemcům z řad vlastníků lesů FSC vytvořilo jednodušší pravidla pro certifikaci malých lesů, které umožňují zlevnit certifikaci. Zjednodušení pro vlastníky lesů menších než 500 ha obsahuje i Český standard FSC.
a pine twig being watered by a yellow can
FSC ČR / Lucie Sturalová

Při certifikaci lesů se uplatňují dvě formy certifikace: individuální a skupinová. Individuální certifikace může být vhodnější pro větší majitele lesů a ty, kteří se nechtějí sdružovat s cílem získání společného certifikátu FSC. Neexistuje jasná hranice pro výhodnost individuální nebo skupinové certifikace. Obraťte se na nás v případě, že si nejste jistí, která z těchto forem certifikace je pro Vás vhodnější.

an autumn forest during a sunset
Certifikace lesů systémem FSC (Forest Stewardship Council) spočívá v pravidelných auditech lesního hospodaření na konkrétním lesním majetku, a to jak pomocí terénního šetření, pohovorů s lesními hospodáři a dělníky pracujícími v lese, tak pomocí prověřování písemných dokumentů. Audit může provádět pouze certifikační firma, která získala akreditaci. Audit probíhá na základě písemné smlouvy mezi vlastníkem lesa, který o certifikaci žádá a certifikační firmou.