Certifikační firmy pro zpracovatelský řetězec (CoC)

Jsou společnosti, které byly akreditovány pro FSC certifikaci zpracovatelského řetězce. Následující seznam obsahuje kontakty na certifikační firmy, které v České republice nejčastěji certifikují zpracovatelský řetězec.

a chopped log of wood with a small paper and pen in front of it

Bureau Veritas Czech Republic
Aleš Podrazil
tel.: 210 088 276, 731 611 672
e-mail: ales.podrazil@bureauveritas.com
https://www.bureauveritas.cz


Preferred by Nature (dříve NEPCon)
Mgr. Michal Rezek
tel. 736 533 137 
e-mail: mrezek@preferredbynature.org
https://preferredbynature.org


SGS Czech Republic
Ing. Simona Chrudimská
tel. +421 731 609 269
e-mail: simona.chrudimska@sgs.com


TÜV SÜD Czech
Luděk Maryška
tel. +420 602 125 730
e-mail: ludek.maryska@tuv-sud.cz
http://www.tuv-sud.cz


Soil Association Certification
Milan Reška
tel. + 420 739 463 596 
e-mail: mreska@soilassociation.org  
Valeria Drury e-mail: vdrury@soilassociation.org
 


Česká společnost pro jakost, z.s.
Eliška Michálková
tel. +420 221 082 652
e-mail: fsc@csq.cz
https://www.csq.cz/

 

Aktualizovaný seznam všech akreditovaných certifikačních firem najdete také na stránkách Assurance Services International (ASI).