Kreditní a procentuální systém

Existují dva způsoby jak mohou firmy produkovat FSC MIX výrobky:

a japanese soroban counter laid upon a paper
freeimageslive.co.uk

Kreditní systém

Jedná se o bilanční systém, kde množství prodaných FSC MIX výrobků odpovídá množství vstupní FSC certifikované suroviny a/nebo recyklovaného materiálu. Při této metodě se využívá tzv. kreditní účet, který zohledňuje pro daný proces zpracování jeho konverzní faktor (výtěžnost zohledňující odpad/ztráty).

Certifikovaný podnik tedy může prodat (vyfakturovat jako FSC Mix Credit) a označit štítkem FSC Mix pouze takové množství výrobků, které odpovídá výši jeho kreditu. Ten si lze navyšovat nakupováním FSC certifikované suroviny. Zpracovatelé, kteří využívají tento systém, tedy můžou využívat k produkci FSC Mix výrobků i necertifikovaný materiál. Výstupní objem FSC Mix výrobků ale musí vždy odpovídat množství nakoupené FSC certifikované (nebo recyklované) suroviny. Veškerý necertifikovaný materiál, který je použit pro výrobu FSC Mix výrobků, musí být tzv. Kontrolované dřevo.

Například pokud pila využívá kreditní systém, bude mít typicky kreditové účty pro dva typy produktů. První z nich bude řezivo coby hlavní produkt. Druhým typem bude štěpka a piliny, které jsou druhotným produktem výroby a dají se použít například na výrobu papíru nebo dřevovláknitých desek. Když si pila zakoupí dané množství kulatiny z FSC certifikovaného lesa, aplikuje na jeho celkový objem dva oddělené konverzní faktory, tak aby si zvýšila kredity na účtu pro řezivo (měrnou jednotkou je zde metr krychlový) a zároveň na účtu pro reziduální materiál (štěpka, piliny, atd. - množství je udáváno v metrických tunách).

Když pila následně prodává FSC MIX produkty jakéhokoli ze dvou popsaných typů, odečítá objem prodaných výrobků z příslušného kreditového účtu. Ve chvíli, kdy zpracovateli začnou kredity docházet, může si nakoupit další FSC certifikovanou kulatinu, aby svůj stav kreditů na účtu znovu navýšil.

Kreditový účet je tím pádem trochu podobný bankovnímu účtu. Nelze si z něj vybrat peníze, které na něm nejsou. A když vám peníze dojdou, je třeba si na účet další prostředky uložit, aby je z něj bylo možné v budoucnu vybrat.

Procentuální systém

Procentuální systém využívá podobně jako kreditní systém dva druhy surovin – FSC certifikovaný materiál a Kontrolované dřevo. Namísto přičítání a odečítání kreditu se vypočítá podíl FSC certifikovaného (nikoliv kontrolovaného dřeva) a recyklovaného materiálu, který je pak uveden na faktuře např. jako FSC MIX 80 %. Výrobky mohou být označeny logem FSC MIX pokud je výsledný podíl vyšší než 70 %

Hlavním rozdílem oproti kreditnímu systému je ten, že v procentuálním systému je možné označit logem FSC MIX všechny výrobky, které mají výsledný podíl FSC certifikovaného a recyklovaného materiálu větší než 70 %.

Například pokud pila nakupuje 25 % své kulatiny z FSC certifikovaného lesa (FSC 100%) a zbývajících 75 % jejího vstupního materiálu pochází z Kontrolovaného dřeva, mohla by své výrobky na fakturách označit jako „FSC MIX 25%“ ale nemohla by na žádný z nich umístit štítek FSC. Pokud by ale stejná pila nakoupila 80 % své kulatiny jako FSC certifikované a zbytek jako kontrolované dřevo, mohla by řezivo z těchto surovin na faktuře označit jako „FSC MIX 80%“ a zároveň ho prodávat pod označením/se štítkem FSC MIX.