FSC ČR je otevřeno všem jednotlivcům i organizacím!

FSC ČR je členským sdružením organizací a jednotlivců: lesních hospodářů a vlastníků lesů, zástupců dřevozpracujících podniků a jejich asociací, nevládních organizací, odborů, odborných a státních institucí a obchodníků se dřevem. Roli pozorovatelů v našem sdružení přijali Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR a zástupci státního podniku Lesy České republiky.

a green leaf on a wooden surface
FSC ČR / Jakub Zábranský

Členové FSC ČR jsou rozděleni do tří samostatných sekcí, podle jejich převažujícího zájmu – ekonomické, ekologické a sociální. Členové se při svém rozhodování snaží dosáhnout konsenzu. Pokud k němu nedojde, tak probíhá hlasování, při kterém, aby byl návrh platný,  musí vždy souhlasit všechny sekce. Tím je zajištěno vyvážené a kompromisní rozhodování, neboť žádná ze sekcí nemůže být přehlasována zbývajícími dvěma sekcemi.

Typy členství v organizaci FSC ČR

FSC ČR je otevřeno všem skupinám, organizacím, institucím či osobám se vztahem k šetrnému či přírodě blízkému lesnímu hospodaření a využívání dřeva v širším slova smyslu. FSC ČR všem nabízí tři druhy členství: řádné, podporující a čestné a statut pozorovatele 

 1. Řádné členství

  Řádní členové se dělí na individuální (fyzické osoby) a organizační (právnické osoby). Řádní členové jsou podle svého převládajícího zájmu zařazení do jedné ze tří odborných sekcí:

   

  • Ekonomická
  • Sociální
  • Ekologická

  Řádný člen má mimo jiné možnost ovlivňovat směřování a činnost FSC ČR, a má hlasovací právo a může tak aktivně ovlivňovat podobu Českého standardu FSC pro lesní hospodaření.

 2. Podporující členství

  Tento druh členství je určený pro fyzické či právnické osoby, které chtěji vyjádřit podporu certifikaci systémem FSC formou pravidelných finančních příspěvků na činnost FSC ČR.

  Podporujícího člena propagujeme na hlavní straně internetových stránek FSC ČR a v elektronickém magazínu Dobré dřevo. Jedná se o čtvrtletník tématicky zaměřený na FSC a rozesílaný prostřednictvím e-mailu na více než 1500 ověřených emailových adres v ČR a na Slovensku. Častými skupinami adresátů jsou dřevozpracovatelé, obchodníci se dřevem a dřevěnými výrobky, lesníci, státní správa a samospráva, novináři a nevládní organizace a individuální zájemci o odpovědnou spotřebu či šetrné lesní hospodaření.

  Další podmínky je možno upravit ve smlouvě o partnerství. Podporující člen má možnost ovlivňovat směřování a činnosti sdružení, včetně účasti na tvorbě a revizi Českého standardu FSC pro lesní hospodaření (bez hlasovacího práva).

 3. Čestné členství

  Čestné členství je určeno pro významné osobnosti, které podporují ideu FSC a zasloužily se o environmentálně vhodné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné hospodaření s lesy.

 4. Pozorovatelé

  Pozorovatel má právo se účastnit jednání Valné hromady a Standardizační komise, vznášet komentáře a připomínky k vytvářeným dokumentům FSC ČR a být informován o její činnosti.

Mohlo by vás zajímat...

two autumn leafs on a tree branch
FSC ČR / Vladimír Rathouský

FSC ČR zve ke spolupráci všechny organizace a jednotlivce s vazbou na využívání lesů a dřeva jako obnovitelné suroviny, kteří podporují myšlenku FSC – prosazování environmentálně vhodného, sociálně prospěšného a ekonomicky životaschopného lesního hospodaření.

a forest with a lake
FSC ČR / Petra Písařovicová

Členové FSC ČR jsou rozděleni do tří samostatných sekcí, podle jejich převažujícího zájmu – ekonomické, ekologické a sociální.