Jak pomoci lesům?

Na českých lesích jsou stále více vidět negativní důsledky klimatických změn, jako je například sucho nebo kůrovcová kalamita. Naše lesy jsou v nejhorším stavu za posledních 200 let. Můžeme jim ale společně pomoci...

an aerial shot of a forest damaged by bark beetle
FSC ČR / Zdeněk Kintr
a Mysli na lesy campaign logo

Chceme-li české lesy zachovat pro další generace, je třeba, abychom na ně mysleli. A to nejen, když jsme v lesích na procházce nebo v nich sportujeme, ale především při našich každodenních rozhodnutích. Pokud chceme lesům porozumět, je načase, abychom společně změnili způsob, jakým o lesích přemýšlíme a jak v nich hospodaříme.

Ne každý je lesník, ale každý z nás může přispět, abychom je proměnili z lesů minulosti na lesy budoucnosti!

Jak vypadají lesy minulosti?

Jedna z věcí, která trápí nejen Tomáše Kluse ale i nás, je zdravotní stav českých lesů. Je načase, abychom změnili způsob, jakým o nich uvažujeme a začali v nich hospodařit šetrně. Jak na to?

a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

Mohlo by vás zajímat...

an aerial shot of forest
FSC ČR / Tereza Mohelníková
Projevy globálních klimatických změn, jež byly dříve považovány spíše za abstraktní riziko, můžeme nyní pozorovat téměř každý den. Jsou způsobeny zvyšováním koncentrace skleníkových plynů a projevují se např. nerovnováhou v energetické bilanci Země, nárůstem teploty atmosféry a oceánů či poklesem biodiverzity.