Jak používat logo FSC na výrobcích?

Označení FSC a jeho ochranné známky – především logo FSC – jsou garancí odpovědného původu výrobků ze dřeva pro zákazníky po celém světě. Jak ale správně používat logo FSC nebo informovat o certifikovaném výrobku?

a wooden bowl with FSC tag
FSC GD

Jak komunikovat FSC certifikát u výrobku?

FSC logo na výrobku představuje záruku odpovědného a šetrného původu dřeva a může být jedním z důležitých kritérií pro jeho výběr. Co přesně FSC certifikát ve vztahu k výrobku spotřebiteli garantuje?

Níže uvádíme tři modelová prohlášení, která lze v různých kombinacích použít pro komunikaci FSC certifikátu u výrobku.

 

Značka a certifikát FSC® (Forest Stewardship Council) zaručuje, že dřevo, ze kterého byl produkt vyroben, nebylo vytěženo nelegálně a pochází z lesů obhospodařovaných šetrným či přírodě blízkým způsobem, ve kterých jsou dodržovány přísné environmentální a sociální požadavky.


Značka FSC na výrobku znamená, že svým nákupem pomáháte chránit lesy a podporujete šetrné, odpovědné či přírodě blízké hospodaření, díky kterému jsou naše lesy stabilnější, zdravější, mají přirozenou druhovou skladbu a lépe odolávají negativním následkům klimatických změn.


Certifikát FSC prosazuje v České republice přírodě blízké lesní hospodaření, díky kterému jsou naše lesy lépe připraveny na klimatické změny a kalamity.

 

Pokud si nejste jistí, jak informovat o certifikátu FSC u vámi nabízeného výrobku, napište nám. Rádi vám poradíme!

Kdo může používat ochranné označení FSC a komunikovat FSC certifikát?

Pokud jako jednotlivec či organizace chcete používat FSC označení u produktů, spadáte do jedné ze tří níže uvedených kategorií:

 1. Držitel certifikátu

  Pokud jste držitelem FSC certifikátu:

  • Můžete používat FSC logo-štítek (tzv. on-product logo) na vašich výrobcích
  • Můžete použít logo FSC ve vašich reklamních a prezentačních materiálech
  • Máte přístup k online generátoru FSC štítků, s jehož pomocí si můžete vytvořit produktový štítek ve více než 60ti světových jazycích, a také k takzvanému Marketing toolkitu, což je průvodce, který vám může poskytnout inspiraci k tomu, jak propagovat FSC certifikát u vašich produktů.
  • Máte přístup k online marketingovému kurzu, ve kterém se dozvíte základní informace o ochranných známkách FSC a jejich používání

  Pro další informace nás kontaktujete na info@czechfsc.cz. Pro schválení konkrétního použitití ochranné známky FSC na výrobku kontaktujte vaši certifikační firmu.

 2. Držitelé licence pro využívání loga FSC pro propagační účely

  Pokud jste obchodník a prodáváte FSC certifikované produkty nebo jste organizace, která používá FSC certifikované produkty při své obchodní nebo jiné činnosti:

  • Můžete používat logo FSC a dalšími způsoby komunikovat FSC certifikát u výrobků, které nabízíte
  • Máte přístuptzv. Trademark portalu [link], na kterém si můžete stáhnout veškeré potřebné podklady pro komunikaci FSC certifikátu ke koncovým spotřebitelům, a takétakzvanému Marketing toolkitu [link], což je průvodce, který vám může poskytnout inspiracitomu, jak propagovat FSC certifikát u vámi nabízených produktů.
  • Musíte být majitelem licence pro používání loga a dalších ochranných známek FSC, kterou získáte od vašeho lokálního či regionálního licenčního poskytovatele.

  FSC také připravilo video návod, které vám pomůže jednoduše si vygenerovat a stáhnout verzi logo FSC dle vašich požadavků. [link to video tutorial]

  Pro další informace nás kontaktujte na mailu info@czechfsc.cz.

 3. Vzdělávací, výzkumné, mediální a další veřejné instituce

  Pokud pracujete pro vzdělávací, výzkumné a jiné veřejné instituce včetně sdělovacích prostředků:

  • Můžete zahrnout logo FSC do vaší práce/článku, které se věnují FSC a příbuzným tématům
  • Pokud chcete použít některou z ochranných známek FSC, musíte své použití zaregistrovat u vašeho lokálního poskytovatele licence pro použití ochranné známky FSC

  Pokud potřebujete další informace, napište nám