O FSC Česká republika

Národní kancelář FSC ČR už od roku 2002 podporuje v České republice šetrné a přírodě blízké lesní hospodaření. Jsme součástí mezinárodní organizace Forest Stewardship Council®, která sdružuje národní pobočky FSC po celém světě.

an autumn broadleaf tree in a forest
FSC ČR / Milan Raška
tree reflected in a mirror

Naše poslání

Základní ideou mezinárodní nevládní organizace FSC® je podporovat environmentálně šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Logo FSC na výrobku znamená, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.

FSC ČR je samostatnou organizací a zároveň národní kanceláří FSC s působností v České republice. Od svého založeníroce 2002 podporuje v ČR přírodě blízké a šetrné hospodaření.

Naše Aktivity

  • Podpora přírodě blízkého lesní hospodaření a propagace výrobků ze dřeva s logem FSC

  • Podpůrná a informační činnost v oblasti certifikace FSC pro vlastníky a správce lesních majetků, dřevozpracovatele a obchodníky

  • Propagace přírodě blízkého lesního hospodaření a certifikace FSC na území České republiky

  • Tvorba a revize Českého standardu FSC

  • Realizace spotřebitelských kampaní a pedagogických či vzdělávacích aktivit pro základní a střední školy a širokou veřejnost

  • Vydávání informačních materiálů pro odbornou veřejnost a spotřebitele

  • Monitoring certifikačního procesu na území České republiky

Mohlo by vás zajímat...

a green leaf on a wooden surface
FSC ČR / Jakub Zábranský

FSC ČR je členským sdružením organizací a jednotlivců: lesních hospodářů a vlastníků lesů, zástupců dřevozpracujících podniků a jejich asociací, nevládních organizací, odborů, odborných a státních institucí a obchodníků se dřevem. Roli pozorovatelů v našem sdružení přijali Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR a zástupci státního podniku Lesy České republiky.

an aerial shot of fir forest
Díky naší interaktivní mapě Facts&Figures je možné přehledně sledovat růst rozlohy FSC certifikovaných lesů a počet certifikátů CoC ve zpracovatelském řetězci na celém světě i v jednotlivých regionech a státech.