Tento web vlastní:
FSC Česká republika (Fairwood z.s.)

Reprezentovaná
Ing. Tomáš Duda, ředitel

Adresa organizace
Kounicova 42
602 00 Brno
Česká republika
Tel. +420 545 211 383
Fax +420 545 211 383

IČ: 26551918

carpentry board made from hardwood planks

Zásady ochrany osobních údajů

FSC ČR respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu se zákony. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje FSC ČR zpracovává a za jakými účely.

Fairwood z.s. (národní kancelář FSC ČR - dále textu již pouze FSC ČR), sídlem Kounicova 42, Brno, je správcem osobních údajů, které jste nám poskytli prostřednictvím přihlášením odběru newsletteru, vyplněním přihlášky na námi pořádanou akci nebo jinak, ve smyslu právních předpisů.

Osobní údaje a účely zpracování

FSC ČR Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech, například při přihlašování k odběru newsletteru, účasti na semináři či v rámci jiných kampaní a akcí. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro účely uvedené níže.

Kontaktní údaje, které nám poskytnete, můžeme v budoucnu použít k dalšímu kontaktu souvisejícímu s podporou nebo nabídkou spolupráce s FSC, včetně kontaktu elektronickými prostředky. To platí pro kontaktní údaje poskytnuté v jakékoliv souvislosti, včetně přihlášení k odběru informací, newsletteru nebo v rámci přihlášení se na akce, které pořádá FSC ČR.

Při poskytnutí Vaší emailové adresy FSC ČR za účelem přihlášení k odběru jednoho z našich newsletterů je zájemce zařazen do databáze adresátů, kterým FSC ČR následně prostřednictvím elektronické pošty zasílá jednotlivá vydání newsletteru. Při žádosti o zasílání newsletteru Vás také žádáme o uvedení Vašeho jména a profese za účelem zmapování, komu konkrétně je obsah FSC ČR zasílán, abychom mohli na základě těchto údajů newslettery FSC ČR dále zlepšovat a zvyšovat jejich atraktivitu pro cílové skupiny.

V rámci přihlašování se na některou z akcí FSC ČR vás můžeme požádat o různé kontaktní informace jako je vaše jméno, emailová adresa, telefonní číslo, profese, důvod pro zájem o účast na námi pořádané akci, atp. Při poskytnutí Vašich kontaktních údajů za účelem přihlášení na nějakou z vzdělávacích či jiných akcí pořádaných FSC ČR využijeme tyto údaje k další komunikaci ve spojitosti s organizací akce, na kterou se zájemce přihlásil.

Pokud jste se přihlásili k odběru novinek, pozvánek na akce a dalších informací od FSC ČR, můžete se kdykoliv odhlásit zasláním emailu na adresu info@czechfsc.cz. Odhlašovací link také najdete na konci každého emailu, který Vám posíláme.

Sdílení údajů s třetími osobami

FSC ČR neposkytne Vaše údaje třetí osobě.

Dotazy a oprava osobních údajů

Dotazy ohledně osobních údajů v FSC ČR můžete zasílat na email info@czechfsc.cz. Na stejné adrese můžete také požádat o úpravu Vašich osobních údajů a o informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. V takových případech budeme požadovat prokázání Vaší totožnosti.

Cookies

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. FSC ČR nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

 

 

Doba zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme obecně po dobu pěti let od jejich poskytnutí nebo od ukončení akce, pro kterou nám byly osobní údaje poskytnuty.

FSC ČR přijalo dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Informace zde uvedené jsou pravidelně revidovány. Sledujte prosím pravidelně tuto stránku.

Poslední revize: 3. 5. 2021