FSC (Forest Stewardship Council) je velmi znepokojeno agresivní ruskou invazí na Ukrajinu a vyjadřuje solidaritu se všemi oběťmi tohoto násilí. V souladu s posláním a standardy FSC a po důkladné analýze možných dopadů spojených s odebráním certifikátů FSC Výkonná rada mezinárodního FSC souhlasila s pozastavením obchodování FSC materiálu z Ruska a Běloruska a zablokováním nakupování tzv. kontrolovaného dřeva z těchto dvou zemí. Povoleno tak není obchodovat s žádným FSC certifikovaným materiálem nebo tzv. kontrolovaným dřevem z těchto zemí.


„Naše myšlenky jsou s Ukrajinou a jejím lidem a sdílíme jejich naděje na návrat k míru. Sympatizujeme také lidmi z Běloruska a Ruska, kteří tuto válku nechtějí,“ řekl generální ředitel FSC Kim Carstensen.


Abychom ale mohli nadále pomáhat chránit lesy v Rusku, umožní FSC majitelům ruských lesů udržet si svůj FSC certifikát pro lesní hospodaření, avšak bez možnosti prodávat jimi vyprodukované dřevo jako FSC certifikované.


„Musíme se postavit proti agresi. Zároveň je naším úkolem pokračovat v tom, co dělá FSC už roky. A to je ochrana lesů. Věříme tomu, že blokace veškerého obchodování s FSC materiálem s ponecháním možnosti hospodaření podle standardů FSC je krok, který splňuje oba tyto požadavky,“ vysvětlil Carstensen.


FSC bude i nadále pečlivě sledovat situaci a je připraveno přijmout další opatření k dodržování standardů a poslání svého certifikačního systému.


Více informací na → www.fsc.org

Dokumenty s nejčastějšími dotazy a odpověďmi k opatřením FSC

Public FAQs_Russia-Belarus_Final.pdf
PDF, Velikost: 178.35KB
FSC_FAQs_Current-Situation-In-Russia-And-Belarus_2022-03-31.pdf
PDF, Velikost: 1.09MB
a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

Podporující členové FSC ČR

logo of hornbach