V reakci na přetrvávající problémy způsobené pandemií COVID-19 prodloužilo FSC platnost všech výjimek a výkladů týkajících se COVID-19. Tyto vyjímky a výklady byly zveřejněny v jednom svazku spolu se souvisejícími, často kladenými otázkami. FSC bude situaci nadále sledovat a může buď zrušit platnost výjimek a výkladů před tímto datem, nebo může dále prodloužit datum platnosti před vypršením platnosti výjimek a výkladů týkajících se COVID-19.

Aktualizovaný sběrný dokument je k dispozici ke stažení zde

a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.