""

Opatření ke zvýšení porozumění FSC ze strany spotřebitelů.

Více než polovina spotřebitelů na celém světě poznává logo "kontrolního stromu" a důvěřuje mu, čímž si značka FSC v průběhu let vybudovala pevné povědomí. V zájmu dalšího růstu hodnoty značky FSC přijímá opatření, která mají zvýšit povědomí spotřebitelů také o tom, co značka FSC představuje. "Forests For All Forever" (Lesy pro všechny a navždy) je ústředním bodem strategie FSC pro zvýšení porozumění u spotřebitelů - je to jednoduchý a inspirativní způsob, jak vyjádřit poslání FSC. Proto bude FSC v budoucnu "Forests For All Forever" (Lesy pro všechny a navždy) výrazněji a zřetelněji komunikovat.

Za tímto účelem podniká FSC dvě klíčové akce:

 

FSC zdvojnásobí jazykovou stopu pouze textové značky.

fsc logos in different languages

FSC zvyšuje počet jazykových verzí pouze textové značky ze 7 na 14. Zatímco angličtina, španělština, francouzština, němčina, portugalština, čínština (zjednodušená) a ruština jsou již podporovány, spotřebitelé v Itálii, Polsku, Turecku, Vietnamu, Japonsku, Jižní Koreji a Indonésii se budou moci během příštího roku seznámit s posláním FSC také ve svém místním jazyce.

 

Společnost FSC zefektivní nabízené varianty značky.

Aby se FSC jasněji soustředilo na téma Forests For All Forever (což se odráží ve značce pouze s textem), postupně vyřadí značku se siluetami zvířat.

old fsc animal logo will no longer be used

Postupné vyřazování bude provedeno s revizí standardu ochranné známky (FSC-STD-50-001), která by měla být zavedena v roce 2025. Do té doby zůstává značka k dispozici.

Tento směr podporuje prioritu FSC zlepšit postupy řízení značky s cílem zvýšit význam a porozumění značce FSC v celosvětovém měřítku. Pouze textová značka podporuje lepší porozumění značce FSC a její zapamatování u spotřebitelů.
 

Používání loga FSC

FSC potřebuje vaši pomoc při další propagaci vize trvale udržitelného lesního hospodářství FSC. Pokud máte zájem ukázat světu svůj postoj k hospodaření v lesích, zkuste se dozvědět více o tom, jak můžete využít sílu značky FSC.

Staňte se držitelem licence FSC a spojte své síly s nejdůvěryhodnější značkou v oblasti trvale udržitelného lesnictví.

a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.