Český držitel certifikátu FSC zde může (po vytvoření vlastního účtu) nabízet/poptávat FSC surovinu (a výrobky) a nastavit si automatické notifikace, které jej emailem upozorní na nabídku/poptávku suroviny/výrobku odpovídající jeho zadání. Automaticky je také zasílán email, který informuje, pokud se protne nabídka s poptávkou.

Na stránkách zle také dobře vyhledávat:

- české držitele certifikátu FSC v oblasti lesního hospodaření a v navazujícím zpracovatelském řetězci

- německé, rakouské i švýcarské firmy ze zpracovatelského řetězce.

Na mezinárodní úrovni funguje obdobná databáze všech držitelů certifikátu FSC na světě, ale ta je určena pouze pro ověřování platnosti FSC certifikátu a její filtrovací funkce jsou s tímto záměrem omezeny.

 

mockup of a computer with FSC market webpage

 

Vyhledávání na stránkách fscmarket.cz je naproti tomu upraveno s cílem usnadnit vyhledávání obchodních partneru a podpořit tak obchod s FSC surovinou/výrobky. Vyhledávat/filtrovat lze pomocí více parametrů zároveň např. podle typu výrobků (kulatina, řezivo, venkovní nábytek, apod.) typu odvětví (pila, obchod s papírem, podlaháři, tiskárny apod.), druhu dřeviny, typu FSC suroviny (FSC 100 %, FSC Mixed credit apod.), podle licenčního čísla FSC a podle názvu firmy.

Hledání lze také geograficky omezit na jednotlivé země zmíněné výše a také lze zadat okruh hledání zadáním středu hledání a poloměru. Pro nákup většiny surovin je důležitá maximální dopravní vzdálenost – proto vyhledávání umožňuje vyhledávat ve zvoleném okruhu. Výsledky vyhledávání mohou být zobrazeny kromě seznamu také na přehledné mapě.

 

mockup of a computer with FSC market webpage

 

SKAJGCGSC

 

Projekt TL03000631 Výzkum a řešení bariér aplikace standardu FSC v českém lesnictví byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.