V ČR jsou lesy dlouhodobě ve špatném zdravotním stavu. Dopady klimatických změn jejich krizi ještě prohlubují. Mezinárodní certifikace lesů FSC je jedním z nástrojů, jak zlepšit stav našich lesů, snížit dopady klimatické změny a pro jejich vlastníky je to doklad o jejich odpovědném přístupu k tomu národnímu bohatství. Pravidla certifikace lesů FSC vyváženě zohledňují sociální, environmentální, ale i ekonomické zájmy, které v lesích vlastník a celá společnost má.

Někteří zájemci o certifikaci mají obavy spojené s vysokými náklady na certifikaci a na zvýšenou administrativu. Po samotné certifikaci certifikovaní vlastníci uvádí, že cena auditu nebyla překážkou jeho získání a jejich obavy se v této oblasti nenaplnily. Zvýšené nároky na administrativu je možné řešit připojením se do tzv. skupinové certifikace. Ta umožňuje, aby se zájemci o certifikaci připojili do již existující certifikační skupiny, popřípadě aby spolu s dalšími majiteli lesů založili novou certifikační skupinu. Díky tomu se všem členům výrazně sníží finanční náklady a především administrativní náročnost certifikátu. Všichni nově certifikovaní vlastníci v loňském a letošním roce využili pro získání certifikátu FSC právě skupinovou certifikaci, což jen potvrzuje její popularitu mezi vlastníky středních a menších, často obecních a městských, lesů.

V Česku je uděleno šest individuálních certifikátů a tři skupinové. Celkem je certifikováno přes 70 subjektů různého typu vlastnictví. Certifikované jsou  církevní majetky, soukromé, veřejné (školní lesní podnik MENDELU, KRNAP) a nejčastěji města a obce, kterých je certifikováno čtyřicet pět (45). Z větších měst se jedná se o Prahu, tři (3) krajská města Brno, Olomouc, Zlín a Děčín.

Seznam všech měst a obcí s certifikátem FSC k 20. 12. 2022:

Bělá nad Svitavou, Bohatice, Brněnec, Brno, Březová nad Svitavou, Bystřice pod Lopeníkem, Černovice, Česká Lípa, Čistá, Děčín, Dlouhá Loučka, Doksy, Dolní Moravice, Dubno, Horní Město, Horní Police, Chmelík, Jamné, Jedlová, Kamenná Horka, Karle, Komňa, Květná, Lavičné, Lukavec, Mařenice, Milín, Olomouc, Otín, Pečice, Pertoltice pod Ralskem, Pohledy, Praha, Proseč, Rýmařov, Ryžoviště, Salačova Lhota, Skalka u Doks, Šumvald, Těchobuz, Tvrdkov, Uničov, Václavov, Vrančice, Zlín

a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.