Od začátku roku 2019 přibylo dohromady 40 nových českých FSC certifikovaných vlastníků lesů a jejich počet se tak více než zdvojnásobil. Celková plocha FSC certifikovaných lesů tvoří v Česku aktuálně 124 349 hektarů, za stejné období se tak zvýšila o více než 130 procent.

Mezi hlavní důvody, proč je FSC certifikát mezi vlastníky lesů v ČR stále vyhledávanější, patří jeho důraz na přípravu lesů na negativní projevy změny klimatu a využívání přírodě blízkých lesnických postupů. Tyto metody umožní lesům lépe a snadněji se v budoucnu vypořádat například s kůrovcovými kalamitami nebo nedostatkem vody v půdě. To potvrdil i primátor města Olomouc Mirek Žbánek. „Pěstování zdravých a odolných lesních porostů je v době klimatických změn mimořádně důležité. Proto v lesním hospodářském celku Březové hospodaříme podle standardů certifikace FSC,“ uvedl. Kromě Lesů Města Olomouce se hosdpodaří podle Standardu FSC i na lesních majetcích dalších velkých měst v ČR, třeba v Praze, Brně nebo také ve Zlíně. Mezi nejstarší držitele FSC certifikátu v ČR patří také Školní lesní podnik Mendelovy univerzity, který získal certifikaci už v roce 2000, nebo Krkonošský národní park (2009).

Důležitým nástrojem v systému FSC je také skupinová certifikace. Ta umožňuje, aby se noví zájemci o certifikaci připojili do již existující certifikační skupiny, popřípadě aby spolu s dalšími majiteli lesů založili novou certifikační skupinu. Díky tomu se všem členům výrazně sníží finanční a administrativní náklady na provoz certifikátu. Všichni nově certifikovaní vlastníci v loňském a letošním roce využili pro získání certifikátu FSC právě skupinovou certifikaci, což jen potvrzuje její popularitu mezi vlastníky středních a menších lesů. Bližší informace o skupinové certifikaci jsou dostupné zde.

FSC certifikát má kromě environmentálních výhod také další benefity. K těm ekonomickým patří lepší odbyt certifikovaného materiálu na trhu se dřívím. O FSC dřevo je i v současné odbytové krizi mezi zpracovateli zájem a jsou ochotni ho přednostně a pravidelně odebírat, případně i přidat finanční bonus. Pro městské a další veřejně spravované lesy zároveň představuje FSC certifikát vhodný nástroj nezávislé kontroly kvality lesního hospodaření, kterým se můžou prezentovat místním obyvatelům a návštěvníkům jejich lesů.

a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.