Projekt, který má za úkol otestovat vhodnost nových druhů pro uliční výsadby, schválili v létě městští radní. Celý projekt má do roku 2037 město podle odhadu vyjít na asi 63,6 milionu korun.

a tree on the street of Prague

"Řada v současnosti dostupných a v Praze používaných druhů stromů ze školkařské produkce není schopna snášet nastávající teplotní výkyvy a vlny letních veder," stojí ve schváleném dokumentu. Cílem schváleného projektu je v praxi ověřit výsadbou ve vybraných ulicích Prahy běžně nepoužívané nové druhy, které budou po vyhodnocení dále doporučovány pro použití ve větším množství.

Pro letošek TSK počítá s náklady ve výši asi dvou milionů korun. Stromy pro výsadbu bude firma získávat od městské příspěvkové organizace Lesy hlavního města Prahy, která je vypěstuje v lesní školce v Ďáblicích. Má se jednat o druhy, které jsou nyní v ČR buď nedostupné, nebo se k uličním výsadbám zatím vůbec nevyužívají.

Vedení města koncem loňského roku schválilo metodiku pro údržbu a výsadbu uličních stromořadí. Kromě klimatických změn péči o stromy v metropoli komplikuje také fakt, že se o ně starají různé organizace a správa tak není dostatečně sjednocena. Stromy spadají především pod TSK, magistrát a městské části.

Minulé vedení Prahy schválilo plán, podle kterého město do roku 2026 vysadí milion stromů, nyní je podle informací magistrátu zhruba v polovině. Drtivá většina výsadeb se děje v lesích. Výsadba nových stromů v ulicích může být z technických i jiných důvodů komplikovaná, často vyžaduje například přeložky sítí.

Snaha o zvýšení množství stromů v ulicích vychází i z loni schváleného klimatického plánu, podle kterého má město do roku 2030 investovat zhruba 230 miliard korun do 69 opatření zaměřených na snížení emisí oxidu uhličitého v metropoli o 45 procent. K tomu se město zavázalo v roce 2019. Většinu potřebných peněz chce magistrát získat z evropských fondů.

Převzato z webu www.ekolist.cz. Originál článku: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/tsk-bude-v-ulicich-prahy-testovat-vysadbu-novych-druhu-stromu
a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.