Podle standardu FSC-STD-40-004 V3-1 jsou tito držitelé certifikátu povinni v rámci každoročního auditu vyplnit sebehodnocení souladu se základními pracovními požadavky FSC (dále jen Sebehodnocení).


Standard FSC-STD-40-004 V3-1 FSC zpracovatelského řetězce vstoupil v platnost 1. září 2021. Do 31. prosince 2022 bude platit jak verze 3-1, tak i předchozí verze standardu zpracovatelského řetězce. Po 31. prosinci 2022 již nebude možné vydávat nové certifikáty založené na předchozí verzi. Všechny certifikáty musí přejít na verzi 3-1 standardu do šesti měsíců po 31. prosinci 2022, jinak se stanou neplatnými.
 

Samotné sebehodnocení je navrženo tak, aby umožnilo držitelům certifikátu zpracovatelského řetězce FSC (CoC) efektivně identifikovat a zdokumentovat opatření, která prokazují soulad se základními pracovními požadavky FSC.
 

Držitelé certifikátu a společnosti, které se chtějí stát držiteli certifikátu, mohou použít tuto šablonu nebo si mohou vytvořit vlastní, aby prokázali shodu s těmito požadavky. Použití této šablony nezaručuje soulad s hlavními požadavky FSC na pracovní sílu. Za soulad s požadavky FSC odpovídá samotná společnost.

Sebehodnocení základních pracovních požadavků FSC_CZ_V1-4.docx
DOCX, Velikost: 923.71KB